ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งคณะครูอาสาฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้ โดย กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรี พร้อมใจกันจัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการรวมพลังพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพรกันพร้อมหน้าโดย ร้อยโทหญิงกรรภิรมย์ วิชาธรผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และนำกล่าวราชสดุดีถวายพระพร และร่วมใจกันร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า”

นอกเหนือจากน้อมเกล้าฯ ร่วมใจกันถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 แล้ว กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ คือ การคัดเลือกคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยและของโรงเรียน ประจำปี ซึ่งปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยคณะกรรมการวัดร่วมกับสภาสตรีไทยฯ ได้คัดเลือกสุภาพสตรีที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยและของโรงเรียน จำนวน 7 ท่าน โดยร้อยโท หญิงกรรภิรมย์ วิชาธร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ประธานในพิธีให้เกียรติมอบดังต่อไปนี้

1. คุณแม่ศรีสุก ทองคำ เป็นชาวอำเภอท่าตะโกนครสวรรค์เดินทางมาประกอบอาชีพ ณ นครลอสแอนเจลิสเมื่อปี 42 ปี (1976) ที่ผ่านมา สร้างครอบครัวเป็นหลักฐานมั่นคงเข้มแข็ง มีบุตรธิดา 4 คน เป็นชาย 1 หญิง 3 ทุกคนต่าง ก็เข้าเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยที่วัดไทยฯ ได้รับการอบรมสั่งสอนให้อยู่ในครรลองของวัฒนธรรมประเพณีแบบ ไทย ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นผู้อุปถัมภ์วัดและโรงเรียนวัดไทยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของวัดมาตลอด

2. คุณอุไร เลื่อนประกันสิทธิ์ เกิดที่กรุงเทพมหานครเดินทางมาอเมริกาเมื่อ 32 ปี (1986) ที่แล้ว ประกอบอาชีพเป็น Executive Secretary (Import Co.) แต่งงานมีลูกสาวน่ารัก 2 คน คือ น้องเคท เลื่อนประกันสิทธิ์ ทำงานเป็น Internal Medicine ที่ Stanford Hospital และ น้องเค เลื่อนประกันสิทธิ์ ทำงานที่ Googol (Business Partner) ทั้งสองคนเป็นศิษย์เก่าภาคฤดูร้อนของโรงเรียนวัดไทยฯ คุณอุไรอบรมสั่งสอนลูกๆ ด้วยความรักและ ความเสียสละเวลาให้กับลูกๆ อย่างไร้ขีดจำกัด สอนให้ลูกๆ เป็นเด็กดีและช่วยเหลือผู้อื่น และทำให้เห็นเป็น ตัวอย่างอีกด้วย

3. คุณกัลลิกา ดีดาษ เดินทางมาอเมริกาเมื่อ 30 ปี (1998) มาแล้ว เป็นคุณแม่ของคุณหมอสาว 2 คน คือ แพทย์หญิง คริสติน่า ดีดาษ และ แพทย์หญิงคริสตอล ดีดาษ ปัจจุบันคุณกัลลิกาเป็นแม่บ้าน ทุ่มเวลาให้ธิดาทั้งสองคนอย่าง เต็มที่ ให้คำปรึกษารวมทั้งสอนภาษาไทยและมารยาทไทย เพื่อให้ลูกๆ คงความเป็นไทยและรักความเป็นไทยมาก ที่สุด

4. คุณสุจิต พุ่มวิเศษ เป็นชาวกรุงเทพมหานครเดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1973 (45 ปี) เพื่อศึกาษาต่อ ประกอบ อาชีพเป็นพยาบาล ช่วยงานสังคมของชุมชนไทยมาตลอด พร้อมทั้งถวายการอุปถัมภ์วัดไทยฯ และวัดอื่นๆ เท่าที่ สามารถทำได้ เคยเป็นประธานมูลนิธิศพไม่มีญาติก่อนที่จะมอบให้วัดไทยดำเนินการต่อในปัจจุบัน และเป็น ประธานงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์เฟสติวัล บนถนนฮอลลีวูด

5. คุณรัชนี สังขมี เป็นชาวอำเภอหัวไทรนครศรีธรรมราชเดินทางมาประกอบอาชีพในอเมริกานครลอสแองเจลิสเมื่อเดือนมีนาคมปี 2006 เป็นคุณแม่ของน้องกานต์ พิชชา และน้องปาณัสม์ ธรรมธิกุล ทั้งคู่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรียามว่างก็ส่งทั้งสองคนไปเป็นครูอาสาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพยูเอสเอเมืองชิโนฮิลส์ทำงานช่วยเหลือทุกสมาคมโดยเฉพาะสมาคมไทยปักษ์ใต้และชอบทำบุญอุปถัมภ์วัดต่างๆในแอลเอมาโดยตลอด

6. คุณศศิ เบ็นอีวีเด็ส เป็นชาวกรุงเทพเดินทางมาประกอบอาชีพในอเมริกาเมื่อ 50 ปีที่แล้ว พร้อมด้วยบุตรชาย 3 คน อาศัยรายได้จากทำงานด้านเสริมความงามส่งให้บุตรชายทั้ง 3 คน จนจบการศึกษาได้ทำงานเป็นหลักฐาน คือ คนโตชื่อ โทนี่ เป็นทหาร คนที่ 2 แดนนี่ เป็นตำรวจ และคนที่ 3 ปีเตอร์ ทำงานเป็นพนักงานบริษัท

7. คุณรุจิลาภา พัฑฒนะ พิธีกรและนักร้องชื่อดังอัธยาศัยงามของแอล,เอ, เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เดินทางมาอยู่ อเมริกาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่งงานเป็นคุณแม่ของน้องแมทธิว พรหมสุนทร อดีตเด็กนักเรียนนักดนตรีไทยของวัด ไทย ช่วยงานสังคมของชุมชนไทยมานานนับ 20 ปี โดยทำหน้าที่เป็นพิธีกรและร่วมร้องเพลง ปัจจุบันเป็นเจ้าของ และผลิตรายการ “คนกับดวง” ทางสถานี Nat TV และเป็นเจ้าของขนมครก “แม่ติ๋ง” ตลาดแลกซี จนได้รับ รางวัลดีเด่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ซึ่งได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา โดยคณะครูอาสาสมัครในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้านั้น ได้สิ้นสุดการเรียน การสอนในช่วงเวลา 9 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนได้จัดงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปิดภาค การศึกษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านรองกงสุลใหญ่ คุณโกศล สถิตธรรมจิตร ผู้แทนท่านกงสุลใหญ่ ให้เกียรติ เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรให้กับเด็กๆ สายเลือดไทยจำนวน 99 คน

เพื่อเป็นต่อยอดการเรียนการสอนจากภาคฤดูร้อน โรงเรียนวัดไทยฯ ภาคปกติวันเสาร์-อาทิตย์จึงกำหนดเปิดเรียนสัปดาห์ แรกในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 สิงหาคม 2561 นี้เป็นต้นไป โดยจะตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ณ บริเวณใต้เต้นท์หน้าอาคารเรียน ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือ 10 โมงเช้า และเริ่ม กระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยเวลา 13.00 น. คณะครูอาสาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561 ตลอดจนทำความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน และความร่วม มือระหว่าง “บ้าน วัด และโรงเรียน” เพื่อคุณภาพของลูกหลานไทยเป็นที่ตั้ง จึงขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัคร เรียนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับคณะครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี เลือดใหมไฟแรงจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ปีนี้จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. ครูนา วนาลี หนูสม ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์การสอนโรงเรียนนานาชาติ 2 ปี ทำหน้าที่สอนชั้นอนุบาล และเป็นครูศิลปะด้วย

2. ครูจิณ จิณณพัต วีระดีตานนท์ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ทำหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. ครูโมมิมัลลิกาอินุคาอิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิชาเอกศิลปศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน 5 เดือน ทำหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4. ครูวิว วรรณิตา เนียมสม ปริญญาตรี มศว. วิชาเอกจิตวิทยา รับหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. ครูโค้ก สิริวัชร อุ่นเมือง ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต ม.มหาสารคาม มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปี รับหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครูอาสาด้วย

6. ครูแจ็ค โชคอำนวย เอี่ยมนเรพร ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี รับหน้าที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6-มัธยม และสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ

7. ครูอิม พัชราภรณ์ โกมลพจนาถ ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับหน้าที่สอนนาฏศิลป์

8. ครูฝน พิพกานต์ สุจริตรัฐ ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกการสอนดนตรีไทย รับหน้าที่สอนดนตรีไทย เครื่องสาย และ

9. ครูชมพู่ จิระประภา สิ้นภัย ปริญญาตรีศิลปศึกษา วิชาเอกปี่พาทย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับหน้าที่สอน ดนตรีไทย ปีพาทย์