ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 มิถุนายน 2563

“หลวงพ่อใหญ่วัดไทย” ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส เจริญอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ โดยพิธีฉลองที่ทางคณะสงฆ์และกรรมการวัดเคยจัดถวายเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่ออนุวัตรตามสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ หลวงพ่อใหญ่ดำริที่จะจัดพิธีทำบุญฉลองอายุให้สอดคล้องเหมาะสม โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่าน โดยจะเริ่มพิธีตั้งตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณหน้าอุโบสถศาลา จากนั้นขึ้นอุโบสถศาลาเพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อวยพรหลวงพ่อใหญ่ จากนั้นผู้แทนสมัชชาสงฆ์ไทยแสดงมุทิตาจิต หลวงพ่อใหญ่อนุโมทนาแล้วถวายอาหารกล่องเป็นเสร็จพิธีภาคเช้า ในการนี้ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณมังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป วัดไทยแอลเอ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ และสภาไทยทาวน์ พร้อมใจกันจัดชุดอาหาร ประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง และอาหารสด ฟรี! จำนวน 200 ชุด ถวายหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ สำหรับแจกให้พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านจอดรถที่ที่จอดรถปั๊มน้ำมัน ด้านถนนโคลด์วอเตอร์ แคนย่อน แล้วเดินเรียงแถวทอดระยะห่างตามหลัก Social Distancing รับมอบชุดอาหารจากหลวงพ่อใหญ่ ณ บริเวณลานตลาดอาหารวัดไทย ขอเชิญทุกท่านโดยทั่วกัน

สำหรับเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็นนั้น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมานั้น คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ $500.00 คุณจีน่า ปรีชา - คุณตัน พัฒนะ $500.00 คุณกนกวรรณ รอดโฉม $500.00 คุณ Peter Cheng & Kemika Sivatranon $500.00 คุณธนวัฒน์ หอสุวรรณ $500.00 คุณแม่ยุวดี นามะบุตร $500.00 คุณ Thomas Kiang Lao $500.00 คุณสุภาพ-รุ่งฤดี นุชิต $400.00 คุณอนุชัย คุณฐิติกุล อึ้งอารยะวงศ์ และครอบครัว $400.00 คุณแม่ลำไย ผิวเผือก และลูกๆ $415.00 คุณวิชัย-ดร.บังอร โสฬส $300.00 คุณกฤติกา วรรังสฤษฎ์ Huff $300.00 คุณประภาศรี และน้องเจต สิงหเนตร $300.00 คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช $300.00 คุณเดช คุณพูนศุข เพ็ชรมุกด์ $300.00 และ ครอบครัว “นุชฉายา” และ “บุญเต็ม” $300.00 ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครอง ให้ประสบสุขเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล

- สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ้าป่าการกุศลออนไลน์ กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่ :

- วัดไทยลอสแองเจลิส โทร. 818-780-4200

- พระวิเทศกิตติคุณ โทร 818-445-6366

- คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ โทร 661-803-8832

- หรือแจ้งความจำนงทาง Line, ID: boon1945

- ส่งเช็คเงินสดสั่งจ่ายในนาม Wat Thai of Los Angeles, 8225 Coldwater Cyn., N. Hollywood, CA 91605 หรือ

- โอนเข้าบัญชีวัดไทยฯ ธนาคาร Bank of America Routing -121000358, Account Number: 3250 3635 3804