ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 กันยายน 2561

“หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการและเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รูปที่ 3 ได้ถึงแก่มรณ ภาพ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 กาลเวลาผ่านมา 16 ปีแล้ว แต่คุณูปการของหลวงเตี่ยที่มีต่อวัดไทยฯ ของเรา จน กลายเป็นตำนานของชุมชนไทยที่เล่ากันไม่รู้จบ ก็ยังเป็นที่ระลึกถึงของพี่น้องไทยที่อาศัยอยู่ในนครลอสแอนเจลิสอย่าง ไม่เสื่อมคลาย

วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน พร้อมคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจ กันจัดงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพถวายหลวงเตี่ย ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของท่านพอดี โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หลวงพ่อใหญ่นำญาติโยมศิษยานุศิษย์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ธรรมทูต 79 รูป ประกอบพิธี “เถรบูชาคุณ” หน้าอนุเสาวรีย์หลวงเตี่ย จบแล้วขึ้นสู่อุโบสถศาลา ท่านพระครูรัตนปัญญาวิเทศ (หลวงพี่ กุ๊กไก่) วัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แล้ว ถวายภัตตาหารเพล ช่วงบ่ายเป็นพิธีทักษิณานุปทาน รำถวายอาลัย และสรงน้ำรูปเหมือนหลวงเตี่ยก็เป็นอันเสร็จพิธี ตอนหลวงเตี่ยท่านมรณภาพ ท่านอายุ 78 ปี หลวงพ่อใหญ่ท่านจึงให้นิมนต์พระสงฆ์ธรรมทูตทั่วอเมริกา จำนวน 79 รูป เข้าร่วมพิธี โดยทางวัดได้จัดให้มีโรงทานบริการอาหารฟรีเพื่อถวายเพลพระสงฆ์ และบริการพี่น้องไทยที่มาร่วมงานด้วย เริ่มบริการตั้งแต่เวลา 10.30 น. หลังจากพิธีเถรบูชาคุณหลวงเตี่ยหน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ยแล้ว ซึ่งก็ได้รับแรงศรัทธาจาก ลูกศิษย์หลวงเตี่ย และองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี ขออนุโมทนาบุญไว้ ณ โอกาสนี้ และขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีโดยพร้อม เพรียงกัน

สำหรับเจ้าภาพโรงทานในงานทำบุญครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร มีผู้ศรัทธาเข้า ร่วมซึ่ง ขออนุโมทนาบุญดังต่อไปนี้ คือ ตลาดบางกอกมาร์เก็ต โดย คุณมารศรี ติลกมนกุล บริการก๋วยเตี๋ยว 3 หม้อใหญ่ สมาคมไทยปักษ์ใต้ โดย คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช บริการอาหารใต้รสแซบ คณะศิษย์หลวงเตี่ย บริการข้าวหมูแดง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ คณะมูลนิธิพระธรรมจาริกลอสแองเจลิส โดยคุณวิรงรอง ถาวโรทิพย์ และเพื่อนๆ คุณปุ๋ย กฤษณายุธ บริการขนมจีนน้ำยา คณะแม่ๆ วัดไทยฯ บริการน้ำดื่ม คุณนุชนารถ ศิริน และเพื่อน บริการอาหารซีฟูต สมาคมอิสาน โดย คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ บริการส้มตำ คณะนักดนตรีวัดไทยรุ่นบุกเบิก คุณนิตย์ ผลอนันต์ บริการ ขนมครก และ คุณสมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ บริการขนมหวาน

คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน ในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยา ลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้านั้น ได้สิ้น สุดการเรียนการสอนในช่วงเวลา 9 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ช่วงนี้จึงเป็นช่วงพักผ่อนและผ่อนคลาย ด้วย การเดินทางเสาะหาสิ่งดีๆ ของบ้านนี้เมืองนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเรา โดยคณะครูอาสาฯ มี กำหนดเดินทางกลับไทยคืนสู่ความอบอุ่นของครอบครัว ในวันที่ 4 กันยายน ที่จะถึงนี้ และวัดไทยฯ ก็จัดงานเลี้ยงส่งและ ขอบคุณคณะครูอาสาในวันเสาร์ที่ 1 กันยายนนี้ โดยจะเริ่มเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ก็ขอเชิญผู้ปกครอง ทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอจัด Pot Luck มารับประทานกับคุณครูและพบปะสังสรรค์ เป็นการอำลาอาลัยต่อกันด้วย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ประเพณีชิงเปรต” ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคีถวายสลักภัต บังสุกุลอุทิศ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com