ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 กรกฎาคม 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA (วัดพุทธิชิโนฮิลส์เดิม) ขอเชิญร่วมสนุกสนานบันเทิงงานฮาวายไนท์ ครั้งที่ 3 ร้องเพลงการกุศล หารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ Arcadia Recreation and Community 375 Campus Dr, Arcadia, CA 91007 ประธานจัดงาน สมชาย ไทยทัน รองประธาน ตุ๊กตา มาร์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com และ ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ ทำบุญตักบาตร เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญมหากุศล ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บูชาพระคุณแม่ และสร้างระบบไฟฟ้าภายในรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณสุรพงษ์-วิริยา ชิโนทัยกุล ประธานงานวันแม่และสร้างระบบไฟฟ้า อรสา ตันติเจริญเกียรติ ประธานจัดงาน เจ้าภาพผ้าป่าสมทบทุนระบบไฟฟ้า เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนในงานนี้


เทศกาลเข้าพรรษาของพระสงฆ์ไทยทั้งในและต่างประเทศ สำหรับปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป ในระหว่างเข้าพรรษากิจกรรมของแต่ละวัดนอกเหนือจากทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิวิปัสสนาแล้ว ก็มีบางกิจกรรมที่แตก ต่างหลากหลายกันไป วัดไทยฯ ของเราก็เช่นกันช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จัดเทศน์มหาชาติพรรณนาพระประวัติพระชาติ สุดท้ายของพระพุทธองค์ เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแห่งนครสีพี ทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่ แล้วได้ประสูติ เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุด

คณะครูอาสาภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ โดย อ.อรชา พันธุบรรยงก์ และน้องๆ ได้พร้อมใจรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ 2 คือกัณฑ์หิมพานต์ กำหนดเทศน์ในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 หลังจากเข้าพรรษาแล้วหนึ่งสัปดาห์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คณะครูอาสาฯ ได้ร่วมใจกันจัด "มหาชาติสัญจร" นำทีมงานในชุดที่เนื่องด้วยเทศน์มหาชาติไปประชาสัมพันธ์ขอร่วมเป็นเจ้าภาพจากพี่น้องไทยที่ไปทำบุญตักบาตร ณ ไทยแลนด์พลาซ่า ไทยทาวน์ และตามมอลล์ต่างๆ ใน เขตไทยทาวน์ พี่น้องไทยศรัทธาให้ความสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะครูอาสาฯ รวบรวมปัจจัยได้เป็นจำนวน 500 เหรียญ ขออนุโมทนาสาธุการมา ณ โอกาสนี้

เนื่องด้วยเทศกาลเข้าพรรษา คณะครูอาสาของเราได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นมาเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น และยังเปิดโอกาสให้พี่น้องไทยที่ไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ ถวายสังฆทานในวันปกติได้มีส่วนร่วมบุญในการหล่อเทียนพรรษาด้วย โดยคณะครูอาสาฯ ได้กำหนดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษาในวันศุกร์ 19 กรกฎาคม 2556 เวลาบ่าย 3 โมง ก่อนนำขึ้นถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส นักเรียนทุกระดับชั้นแต่งชุดสวยงามประจำภาคเข้าร่วมขบวนอันสวยงาม พร้อมทั้งการแสดงของนักเรียนนาฏศิลป์ด้วย ก็ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านนำบุตรหลานไปร่วมพิธีแห่เทียนโดยพร้อมเพรียงกัน