ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 มีนาคม 2557

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) วัดไทยลอสแอนเจลิส ซึ่งได้รับอาราธนาเป็นฝ่ายบุญพิธีในงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์ เฟสติวัล ณ ไทยทาวน์ ฮอลลีวูด วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน ศกนี้ ขอแจ้งให้ญาติโยมที่ไปร่วมพิธีใส่บาตรยามเช้าในงานนั้น ทางวัดมีบริการอาหารใส่บาตรให้บูชาตามกำลังศรัทธา อำนวยความสะดวกเพื่อที่พี่น้องไทยไม่ต้องเป็นกังวลไปถึงงานก็มี ของใส่บาตรให้ร่วมบุญได้ทันที และมีซุ้มให้ถวายสังฆทานอุทิศให้บรรพบุรุษตลอดวัน ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมบุญวันขึ้นปี ใหม่โดยทั่วกัน โดยพีธีทำบุญตักบาตรจะเริ่มเวลา 09.30 น. หรือ 9 โมงเช้าครึ่งเป็นต้นไป


ขอเชิญขอเชิญบำเพ็ญบุญประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย และงานดินเนอร์ขันโตกการกุศล วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร/ถวายภัตตาหารเพล/ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูสุธรรมโสภณ ฟัง-ชม ดนตรีไทย สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระพุทธรูป 8 ปาง ประจำวันเกิด/สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำญาติผู้ใหญ่ ขอศีลขอพร บังสุกุลรวมญาติ/ทอดผ้าป่าสามัคคี และขอเชิญร่วมงานดินเนอร์ขันโตกการกุศล รับประทานอาหารเหนือ /ร้องเพลงการกุศล เริ่มงานเวลา 17.00 น. (5.00 pm) เป็นต้นไป รับประกันโดย นิตยา โชติรโส ประธานจัดงาน บัตรราคา $ 25 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com พร้อมเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา


งานสงกรานต์ปีใหม่ไทย วราภรณ์ เกษมศิลป์ ประธานทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ขอฝากเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันสงกรานต์และร่วมบุญผ้าป่าสร้างอุโบสถร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 ปีใหม่ไทย ณ วัดสุทธาวาส โดยในงานมีกิจกรรมและร้านค้าที่ร่วมออกโรงทานมากมาย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495

งานบุญใหญ่ในรอบ 17 ปี คณะกรรมการวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอฝากเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันวิสาขบูชา และงานฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศธรรมคุณ (ดร. พระมหาศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ เจ้าอาวาส) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 สนใจร่วมออกโรงทาน หรือเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญถวายทานกับพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์มากกว่า 50 รูป ทั่วทั้งอเมริกาและยุโรป ที่ได้เมตตามาในงานนี้