ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 กรกฎาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส พร้อมใจกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าอุโบถศาลาวัดไทยฯ และร่วมพิธีถวายพระพรบนอุโบสถศาลาโดยพร้อมเพรียงกัน และขอความกรุณาท่านสุภาพบุรุษ แต่งกายด้วยเสื้อสีขาวนวล ติดโบว์สี ดำที่อกซ้าย (เหนือกระเป๋า) กางเกงสีดำ ส่วนสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบว์ที่อกซ้าย ขอได้โปรดทราบ ตามนี้

การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร ซึ่งวัดไทยแอล.เอ. โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ได้มอบหมายให้ช่างสมาน โสธนเมธีกุล ดำเนินการ จัดสร้างตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา โดยพระเมรุมาศจำลองเป็นแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดกว้างและยาว 12 ฟิต สูง 30 ฟิต ประกอบ ด้วยบุษบกจำนวน 9 บุษบก เป็นบุษบกขนาดเล็ก 4 บุษบก ขนาดกลาง 4 บุษบก และขนาดใหญ่ 1 บุษบก นั้น ขณะนี้การก่อสร้างสำเร็จ ลุล่วงไปแล้วประมาณ 70% โดยได้เปิดให้ญาติโยมแจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย อันเป็นทิพยสถาน ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้แจ้งความจำนงจองเป็นเจ้าภาพแล้ว ขออนุโมทนาบุญตามรายนามดังต่อไปนี้

- คุณนัทธี พงษ์พานิช จองบุษบกขนาดเล็ก $1,000

- คุณอรทัย ไชยสิทธิ์ จองบุษบกขนาดเล็ก $1,000

- คณะอุบลวรรณา จองบุษบกขนาดเล็ก $1,000

- คุณสมบูน สิงขรภูมินทร์ จองบุษบกขนาดเล็ก $1,000

- คุณปรีดา-นิสา ประสิทธิ์ปราโมทย์ จองบุษบกขนาดกลาง $2,000 และ

- คณะผ้าป่าอลาสก้าและสาธุชน ปี 2560 จองบุษบกขนาดกลาง $2,000

วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ทุกท่านที่กล่าวนามมานี้จงประสบแต่สุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญในหน้าที่การงาน และเจริญในธรรม ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

ในส่วนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทย ภาคฤดูร้อน ซึ่งเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นต้นมา ดำเนินการสอนโดย คณะครูอาสาสมัครในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน โดยมี อ.กาญจนา เบ้าทอง จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า หรือครูใหญ่ภาคฤดูร้อน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 7 แล้ว คณะครูอาสาจัดการเรียนการสอนเป็น “โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2560 และจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ครั้งที่ 17 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคล สมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยกิจกรรมในงานจะเป็นการถวายพระพร และการแสดงของเด็กๆ ภาคฤดูร้อน เช่น ชุด “รำถวายพระพร” ชุด “พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง” ชุดบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น” เป็นต้น เริ่มงานเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญ ท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน


30 กรกฎาคม 2560 วัดสุทธาวาสจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานฝ่ายบ้านเมือง งานเริ่มเวลา 10.00 น. เสร็จพิธี 11.20 น. จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานพิธีสำคัญดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันแม่ ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ คุณชุติมา เจ้า และคุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย