ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 ธันวาคม 2562

ประชุมคณะสงฆ์และคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานประเพณีลอยกระทงวัดไทยลอสแองเจลิส ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาพอสมควรแต่คณะ กรรมการแผนกต่างๆ ก็เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า โดยเฉพาะประธานจัดงานซึ่งเป็นผู้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยฯ คุณไพจิตร-กาญจนา ทองทิพย์ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกอบอุ่นใจและมีกำลังใจที่ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนให้งานประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นใจ โดยในช่วงสุดท้ายของการประชุม คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ ในฐานะบอร์ดอาวุโสได้มอบพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ เป็นศิลปะจักสานฝีมือพื้นบ้านของชาวอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้คุณไพจิตร-กาญจนา ทองทิพย์ เป็นของที่ระลึกเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิตของทั้งสองท่านด้วย

ท่านพระครูสมุห์อำพร จารุโภ เหรัญญิกวัดไทยฯ ได้แจ้งยอดรายรับ-รายจ่ายให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งแจกเอกสารรายรับรายจ่ายจำนวน 1 ชุดแก่ที่ประชุมด้วย โดยแจ้งยอดรายรับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 176,102.35 เหรียญสหรัฐ และยอดรายจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,693.96 เหรียญสหรัฐ โดยคงเหลือยอดรายรับสุทธิจากงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 142,408.39 เหรียญสหรัฐ โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะสมทบทุนเป็นบุญซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยฯ ตามเจตนารมณ์ของประธานจัดงานและผู้รับพระราชทานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คือ คุณไพจิตร-กาญจนา ทองทิพย์ ต่อไป

บุญพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม โดย คุณรัชดา คุณาธรรม และ คุณตัน พัฒนะ-คุณจีน่า ปรีชา ผู้ประสานงาน ได้จัดขึ้นเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา มีผู้เกิดเดือนธันวาคมเข้าร่วมบุญฉลองอายุวัฒนมงคลจำนวน 21 ท่าน เป็นพระคุณเจ้า 5 รูปเข้าร่วมพิธี คือ พระครูวิเทศชัยคุณ (ท่านขวัญชัย) พระครูปลัดไชยา ปริปุณโณ พระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร พระมหาปภาวิน ปิยสีโล และ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร ส่วนฆราวาสประกอบด้วย คุณเกศรินทร์ ไชยชาญ คุณสุจิต พุ่มวิเศษ คุณเชอรี่ รารี่ คุณสง่า บุญสมเชื้อ คุณชวพจน์ ถุงสุวรรณ คุณใหญ่ แซ่เบ๊ คุณภัทรกาญจนา ตันเฮง คุณกุสุมา ธรรมปัญญา คุณคำนำ ธรรมปัญญา คุณดีดี้ สิทธิเสรี คุณพิมลมาศ ผิวนวล คุณกัญญนันทน์ เจริญกิจบริรักษ์ คุณนงนุช ลิ่มสุวรรณโรจน์ คุณกนิษฐา เพอไรดา คุณรัตนาภรณ์ สังขวิจิตร และ คุณสุนันทา ส่วนพรไพศาล ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพเข้มแข็งร่ำรวย และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 เสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตตนเอง กำหนดงานพิธีในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่งเป็นต้นไป ขจัดสิ่งมัวหมองของชีวิตในรอบปีที่ผ่านมา โดยวันรุ่งขึ้น คือ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสร้างชีวิตที่ดีงามสำหรับปีใหม่ให้ตนเอง โดยรายละเอียดของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางวัดจะแจ้งให้ทราบตามลำดับ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญ “สวดมนต์ข้ามปี เสริมบารมีชีวิต สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ สวดนพเคราะห์ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่” ในคืนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com