ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 45 คน ได้จัดงาน"เสริมประสบการณ์ปริญญาตรี แสดงความยินดีมหาบัณฑิต" และให้การต้อนรับ รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 5 ท่าน ในการนี้ ได้มีตัวแทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ประกอบพิธีไหว้ครู กล่าวคำ "ปาเจราจริยา โหนตุ" พร้อมๆกัน ต่อจากนั้นตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 ท่านกล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับนักศึกษา จากนั้นเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ กล่าวต้อนรับอธิการบดีและคณะ ในลำดับต่อมา อธิการบดี กล่าวให้โอวาทถึงการจัดระบบการศึกษาในต่างประเทศที่มีความรู้อยู่แล้วแต่ไม่มีสถาบันรองรับ มรภ.บ้านสมเด็จฯ จึงเปิดโครงการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจนได้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการดังกล่าวมานั้นท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา เป็นผู้ดำเนินการมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน


ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ทางวัดชิโนฮิลล์ได้มีงานกฐินสามัคคี ขอเชิญกัลยาณมิตร ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ พร้อมทั้งเขิญแวะชิมอาหารคาวและหวาน นานาชนิด รวมทั้งอาหารมังสวิรัต อาหารเจ ฝีมือเลิศรสรับประกันได้ ที่ตลาดอาหารวันอาทิตย์


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญทอดผ้ากฐิน-ลอยกระทง และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณแม่ชีสวาท หงส์รัตน์ วีรียา ภาคีสุข สมจิตต์ เบอร์ดี โอม-กัญญา ทองเจริญ กัญญารัตน์ Engelbrecht ศรีตระกูล วงษ์ทวีทรัพย์ ประธานทอดผ้ากฐิน ชาญยุทธ ยุพดี วีรนุช หัชวิญญู ประธานทอดผ้ากฐินสมทบ เจ้าภาพกองกฐินสมทบ 99 กอง สุภาพร เจียรวนนท์ ประธานทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เจ้าภาพผ้าป่าบริวารกฐิน 199 กอง เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา


เทศกาลทอดกฐินเริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 นับตามจันทรคติโดยมีระยะเวลา 1 เดือนตามพุทธานุญาต แต่ละวัดจะมีงานบุญกฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2,500 ปี กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาฐาจำนวน 30 รูป ออกเดินทางไกลเพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวันพระภิกษุเหล่านั้นมีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่มและเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดาจึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้หลังออกพรรษา เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้นและสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

งานบุญทอดกฐินในต่างแดน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา วัดต่างๆ ส่วนใหญ่กำหนดทอดกฐินช่วงวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกสำหรับญาติโยมที่จะไปร่วมบุญกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 3-4 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ถึงวัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 พฤศจิกายน สำหรับวัดไทยฯ ของเราเป็นกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งจัดงานประเพณีลอยกระทง ควบคู่กันไปด้วย กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 พฤศจิกายน ศกนี้ อาทิตย์ สืบเพชร เป็นประธานจัดงาน ชวินทร์ จินดารัตน์ เป็นประธานทอดกฐิน และ สำอางค์ สุวรรณมาลา เป็นประธานลอยกระทง เหลือเวลาเพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้น