ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 สิงหาคม 2563

อันเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิสจัดโครงการ “อาหารกลางวันเดือนละมื้อ” เพื่อปรับปรุงวิถีของวัดและเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญเสริมสร้างพลังใจในการก้าวไปด้วยกัน จึงขอเจริญพรท่านเจ้าของร้านอาหารไทยในเขตแอลเอและใกล้เคียง ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายบิณฑบาตอาหารกลางวัน

แด่พระสงฆ์วัดไทยฯ เดือนละ 1 ครั้ง/มื้อ โดยในวันที่มีเจ้าภาพนั้นวัดโดยทางโรงครัวงดทำอาหาร กรุณาติดต่อขอราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) โทร 818-445-6366 หรือที่พระนายเวร โทร 818-780-4200

พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของร้านที่รับเป็นเจ้าภาพถวายอาหารบิณฑบาตกลางวันไว้แล้ว คือ ร้าน Cici’s Café ย่านเวนทูร่า โดย คุณสวรัย ชาญชัยศรี ร้านอาหาร “ครัวไทย” ย่านเชอแมนเวย์ โดย คุณน้อง ปิยธิดา การิกาญจน์ ร้านอาหารในเครือของครอบครัว “สังขมี” โดย คุณจอห์น สังขมี และชาวร้านอาหาร “เครื่องเทศ” ย่านฮอลลีวูด โดย คุณเจสสิก้า ขอให้เจริญสุขเจริญศรีคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองตลอดกาล

วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และกรรมการ คุณสมชาย ไทยทัน กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ และประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา คุณปิยะพัชรี-เชนวริท ศิลปี แห่งชมรมส่งเสริมความสุข และ Elite Care Medical Group พร้อมด้วย อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ที่ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์กัณฑ์ที่ 6 คือ กัณฑ์จุลพล ประกอบด้วยคาถา 35 คาถา โดยมี พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร เป็นองค์แสดง รวบรวมปัจจัยกัณฑ์เทศน์สำหรับบำรุงวัดได้เป็นจำนวน 4,069.00 เหรียญสหรัฐ ขอบารมีพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน เทอญ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 จะเป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 7 คือ กัณฑ์มหาพน ประดับด้วยคาถา 80 พระคาถา กล่าวถึง ชูชกเมื่อเดินทางไปถึงอาศรมพระอัจจุตฤษีก็ได้ใช้เพทุบายลวงว่าจะมาสนทนาธรรมกับพระเวสสันดร พระอัจจุตฤษีหลง เชื่อจึงต้อนรับเลี้ยงดูอย่างดีแล้วแนะทางไปเขาวงกตให้อย่างละเอียด เมื่อไปถึงเป็นเวลาพลบค่ำ เฒ่าชูชกก็ซ่อนตัวบนชะง่อนเขาด้วยคิดว่า ต้องรอรุ่งเช้าให้พระนางมัทรีออกไปหาผลไม้แล้วจึงจะเข้าไปขอสองกุมาร ถ้าขอต่อหน้าพระนางมัทรีคงไม่ได้แน่นอน กัณฑ์นี้องค์เทศน์ คือ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร พระเจ้าหน้าฝ่ายบัญชีของวัดไทย เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คือ คณะญาติโยมตักบาตรเช้าวันเสาร์ นำโดย คุณรจิต ปิ่นวัฒนะ ครูนวลมณี สีบุญเรือง และคุณมณี พลอยพลาย ครอบครัวหวังทวีวิทย์ และญาติโยมชาวอุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยฯ แสดงเวลา 14.00 น. ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณยุพินพักตร์ “ไอด้า” เตโชภาส $1,000.00 คุณรุจิลาภา พัฑฒนะ $100.00 คุณพัชมน เนื่องนิยม $100.00 พระครูวชิรชยาทร (ท่านลือ) $300.00 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว รวมเป็น $500.00คุณสมพงษ์ คุณยุรี ประสบชัยชาญ และครอบครัว $300.00 คุณพัชร์รุจา ซิลลิซ $100.00 คุณ Tem Petkunas $200.00 คุณป้าอี๊ต ร่วมกับเพื่อนๆ คุณ Sasi Dang และ Ons $210.00 ครอบครัว กลกาญจ์กิจ และ ศักดาศรี $100.00 ครอบครัว พุ่มพวง (รัชชา-นพดล-อมิตา) $200.00 และครอบครัว มัตสุมูร่า (ไคลด์-นฤมล-ไลล่า-ลูคัส) $100.00

ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครองให้ประสบสุข เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล