ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 1 ตุลาคม 2565

เทศน์มหาชาติ เรื่องราวพระเวชสันดรชาดกในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิบาต เป็นประวัติพระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ทรงบำเพ็ญทานบารมี ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงทุกๆ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 โมง ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยแบ่งการเทศน์เป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ สำหรับวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นกัณฑ์ที่ 11 คือ กัณฑ์มหาราช ประด้วยพระคาถา 69 พระคาถา กล่าวถึงชูชกพาสองกุมารหลงทางมาสู่หน้าพระลานกลางเมืองสีพี พระเจ้ากรุงสญชัยทรงทราบเรื่องก็ทรงไถ่สองกุมารคืนตามที่พระเวสสันดรกำหนดค่าไว้ พระชาลีได้มีโอกาศชี้แจงเหตุผลการบำเพ็ญความดีของพระเวสสันดร พระเจ้ากรุงสญชัยจึงเตรียมไพร่พลเสด็จไปรับพระเวสสันดรกลับเมือง พอดีกับที่พราหมณ์ 8 คนจากเมืองกลิงคราษฎร์นำช้างปัจจัยนาคมาคืน พระเจ้ากรุงสญชัยจึงทรงให้จัดขบวนแต่งกองเกียรติยศยกออกจากพระนครไปรับพระเวสสันดรกลับสู่พระราชวัง

พระครูวชิรชยาทร (ท่านลือ) เป็นองค์แสดง สมาคมพยาบาลไทย โดยคุณภัทรา อัศวมหากุล คุณสุนีย์ โพธิ์ด้วง คุณสมชาย ไทยทัน แห่งมูลนิธิธารน้ำใจ ชมรมสุนทราภรณ์แอลเอ คุณวนิดา คณะรุ่งอรุณ และอุบาสก อุบาสิกาสาธุชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพ ได้รับปัจจัยถวายเข้าวัดเป็นจำนวน $3,802.- สาธุ ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกๆ ท่าน ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขกายสุขใจ คิดอะไรก็ให้สมความมุ่งมาดปรารถนา ชีวิตสดใส ปราศจากโรคภัยพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์และบริวาร และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน เทอญฯ

ประชุมคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดไทยลอสแองเจลิส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานทอดผ้าพระกฐินพระราช ทาน พุทธศักราช 2565 ซึ่งปีนี้กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณธัญญรัตน์ ผิวเผือก เป็นประธานจัดงานและประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คุณสุรศักดิ์ คุณวราภรณ์ วงศ์ข้าหลวง เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งมีประธานร่วมอีก 12 ท่าน ดังที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า ท่านเริ่ม เจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ ดำเนินการประชุม โดยเชิญคุณสุรศักดิ์ วงศ์ข้าหลวง แนะนำตัวและเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเป็นทุนการปูพื้นรอบๆ อุโบสถศาลาและลานวัด ซึ่งอยู่ในสภาพทรุดโทรมเต็มที่แล้ว จากนั้นเป็นการพิจารณาคณะกรรมการแต่ละแผนก เพื่อรับผิดชอบให้การเตรียมงานดำเนินไปสู่จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ สุดท้ายประธานนัดประชุมปรึกษาหารือครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

คณะสงฆ์วัดไทยฯ และครูอาสาสมัครโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปอย่างไม่คาดฝันของ “ครูไมค์” คณาบดินทร์ (อมรเทพ) ศรีเทพ หัวหน้าครูประจำการ 1 ปี รุ่นที่ 21/2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยทางโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศให้ ครูไมค์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ครูไมค์เป็นชาวจังหวัดตรัง เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2534 เรียนจบครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากครอบครัวไปเมื่ออายุได้ 31 ปีวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานทำบุญทอดกฐินประทาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ทอดกฐินประทาน โดยคุณมาโนช-คุณวรยา สุขตลอดชีพ เป็นประธาน คุณสยามรัฐ-คุณปานวาด (เซนดร้า) สุขตลอดชีพ ประธานผ้าป่าบริวารกฐิน ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ มีโรงทานฟรี เลือกซื้ออาหารคาวหวานมากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญร่วมทำบุญกัณฑ์เทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

ในขณะนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา