ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 มกราคม 2561

สืบเนื่องจากงานบุญสมโภชอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส และ ประธาน กรรมการอำนวยการวัดไทยฯ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดได้แจ้งให้ ญาติโยมพี่น้องไทยได้รับทราบมาแต่คืนวันสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบตามลำดับ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดทอด “ผ้าป่ามหากุศล ร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่” นอกจากเป็น การเพิ่มทุนสะสมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส บนพื้นที่ปั๊มน้ำมันติดถนนรอสโกตัดกับโคลด์วอเตอร์ ซึ่งทางวัด ได้ชำระหนี้จำนวน 1,000,000.00 เหรียญสหรัฐ เสร็จสิ้นไปหมดแล้วนั้น ก็ยังเป็นการสั่งสมบุญให้ยิ่งๆ ขึ้นโดยร่วมฉลองอายุ วัฒนมงคล 86 ปี กับหลวงพ่อใหญ่ด้วย

จากการประชาสัมพันธ์งานบุญดังกล่าวข้างต้น ญาติโยมพี่น้องไทยจำนวนมากสนใจและศรัทธาขอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศล เพิ่มทุนสะสมสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งทางวัดจะทยอยอนุโมทนาบุญให้ได้รับทราบตามลำดับ โดยสัปดาห์นี้ ขออนุโมทนาบุญญาติโยมที่แจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 200 เหรียญสหรัฐ ดังต่อไปนี้

พระวิเทศกิตติคุณ วัดไทยลอสแองเจลิส จำนวน 2 กอง เป็นเงิน $400 พัชรา-อรวรรณ ธีระกำจร 1 กอง $200 คุณ สุทธิพันธ์ เมฆสุทธิ์นันท์ 1 กอง $200 คุณจิตรา คำสะอาด 1 กอง $200 คุณทัตพิชา แสงสวัสดิ์ และครอบครัว 1 กอง $200 คุณสวง (Anita) 1 กอง $200 คุณปทุม บุญยัง 1 กอง $200 คุณอิสรีย์ กฤษณายุทธ 1 กอง $200 คุณณัฏฐาวดี เสตะกสิกร 1 กอง $200 คณะตักบาตรเช้าวันเสาร์ 1 กอง $200 คุณกนกพรรณ ปานสำลี 1 กอง $200 คุณก้อย ปรัชญานิมิตร 1 กอง $200 คุณภักดิ์พิมล หวายเค ดักกิ้น 1 กอง $200 คุณสุชิน-ณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม และลูกๆ 5 กอง $1,000 คุณกมลมาลย์ กิจกล้า และ คุณนารีรัตน์ ขาวสุทธิ์ 1 กอง $200 คุณแว่น คุณนา (ร้านสวัสดี Camarillo) 1 กอง $200 แม่ลำไย ผิวเผือก และลูกหลาน 1 กอง $200 คณะอุบลวรรณา 2 กอง $400

คุณวราภรณ์ พฤษาทรัพย์ (อาโกน้องบัว) 1 กอง $200 คุณรสสุคนธ์ (แม่คุณแหม่ม) 1 กอง $200 คุณนุพันธ์ ชลานุเคราะห์ 1 กอง $200 คุณตุ๊กตา (เพื่อนคุณแต้ว) 1 กอง $200 คุณตวงเพ็ชร-คุณวันทนัต 1 กอง $100 คุณสุบรรณสี คำลือชารัตดา มะณีกุล และครอบครัว 1 กอง $200 คุณสุภา (เพื่อน โยมณี แลคซี่) 1 กอง $200 คุณวิจิตรา กาญจนะทัพพะ 1 กอง $200 คุณชำนาญ-นุชนารถ ศิริน 1 กอง $200 คุณทองหล่อ -เพทาย สืบสาย-โพธิ์แดง 1 กอง $200 คุณจิราพร วาณิชกุล 1 กอง $200 คุณจิตรา ด่านวิวัฒน์ และลูกหลาน 1 กอง $200 และ คุณลินดา แซ่อึ้ง และลูกหลาน 1 กอง $200 ขออำนาจแห่ง บุญและคุณพระรัตนตรัยบันดาลให้ท่านผู้ศรัทธาทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญในหน้าที่การงานและเจริญ ในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเปิดเรียนภาคการเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 6-7 มกราคม ที่ผ่านมานั้น วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนกำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปี และงาน วันเด็กแห่งชาติ โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และงาน วันเด็กแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ชม-ฟัง ดนตรีไทย ของคณะนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com