ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 สิงหาคม 2565

หลวงเตี่ย พระธรรมราชานุวัตร หัวหน้าสงฆ์ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส รูปที่ 3 ดำรงตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ. 2522 (1979) – 2530 (1987) โดยได้สร้างสรรค์ต่อยอดการก่อสร้างวัดไทยฯ จนเป็นวัดที่สมบูรณ์เพียบพร้อมทั้งในด้านนิติธรรมและศาสนธรรมเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกานั้น ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 สิริรวมอายุได้ 78 ปี 3 เดือน 25 วัน เมื่อวันนี้มาถึงคณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ และกรรมการวัดได้พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระคุณท่านเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีโดยร่วมเป็นเจ้าภาพปูพื้นรอบๆ อุโบสถศาลา ตารางฟุตละ $100.00 และมีโรงทานบริการอาหารฟรีตลอดวัน

คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่าน ผู้ที่มีส่วนร่วมบุญในงานพิธีสมโภช 50 ปี วัดไทยแอลเอ และฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ เมื่อวันที่ 9-12

มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา และขออนุโมทนาบุญท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้ตาม ลำดับ โดยขออนุโมทนาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณกัลยาณี มิ่งพันธ์ $100 คุณอุบล สมัยสมภพ $100 คุณดอนและคุณนารี เจริญสุดใจ $100 Sano Health $100 จอยขนมครก $100 Wichai Pornprasertthavorn $150 คุณอรวรรณ กิจจาพิพัฒน์ $200 Dr. Niramol Savaraj, Dr. Lynn Feun $200 คุณวีด้า ปรีชา $200 ครอบครัวสังขมี $215.72 คุณธวัช สุขเสงี่ยม $250 ตระกูลหิการวัชน์และลูกหลาน $400 ชมรมรักสุนทราภรณ์แอลเอ $700 คุณชวพจน์ และคุณวรรณวิภา ถุงสุวรรณ $1,000 ร้านอาหารจิตลดา $1,000 คุณวัชรินทร์ จิตณาธรรม $1,000 คุณคมคาย ศาลาลอย $1,000 คณะ TeachAAPI $1,000 ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก $1,000 ห้องอาหาร Luv2eat Thai Bistro $1,000 สุสานพิมานไทย $1,000 ทำบุญวันเกิดเดือนพค. $2,009 Vim Restaurant $2,100 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส $2,171 คณะรุ่งอรุณและญาติธรรม $3,500 และ Samang Srisook Maynor $5,000 ขอให้บารมีคุณพระคุ้มครองเจริญรุ่งเรืองด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

เทศน์มหาชาติ พรรณนาพระประวัติ พระชาติสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมี ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแล้วเสด็จออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดา เอกของโลก ซึ่งวัดไทยฯ จัดแสดงเป็นประจำทุกๆ วันอาทิตย์ เวลาบ่าย 2 โมง ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา พรรณนาพระเจ้ากรุงสญชัยจำต้องเนรเทศพระโอรสด้วยเสียพระทัยนัก พระเวสสันดรทูลลาพระมารดาพระบิดา และขอบริจาค “สัตตสตกมหาทาน” คือ ช้าง ม้า โคนม รถม้า ทาส และทาสี อย่างละ 700 บริจาคให้คนทั่วไป พระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ จันทโชโต เป็นองค์แสดง คุณวาสนา ลาดู และเพื่อนๆ คณะแกะสลัก เป็นเจ้าภาพ รวบรวมกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน 4,088.03 เหรียญสหรัฐ สาธุ ขอบารมีคุณพระรัตนตรัยคุ้มครอง สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยตลอดไป


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานทำบุญประจำเดือนสิงหาคม ในวันอาทิตย์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ เลือกซื้ออาหารคาวหวานมากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ติดต่อสอบถามเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์

และทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา