ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 31 มกราคม 2557

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งได้ทำการเปิดเรียนภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา มีกำหนดจัดงานพิธีไหว้ครูและวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ และได้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู มีจิตสำนึกผูกพันในความเป็นไทยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอีกด้วยกำหนดงานวันเสาร์ที่ 31 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ บริเวณพิธีห้องเรียนชั้นบน อาคารศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย)

ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูวันเสาร์ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิด งานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย ส่วนวันอาทิตย์ ครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ได้รับเลือกจากคณะครูอาสาฯ เป็นประธานครู และ จีน่า ปรีชา เปรมรัศมี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งสองวันเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปร่วมพิธี และนำอาหาร (Pot Luck) ไปรับประทานร่วมกันด้วย โดยทางโรงเรียนมีอาหารสำหรับเด็กๆ เรียบร้อย แล้ว พร้อมทั้งจัดดอกไม้สำหรับไหว้ครูไว้บริการด้วย โปรดไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอประกาศอนุโมทนาผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอเป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมจากทั่วโลกที่เข้าร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ต่อจากครั้งที่แล้วดังต่อไปนี้สหัทยาไสยสมบัติ $200 ปลินดา ปาริสุทธ์ $200 อำไพ เอมสิริ $200 จิตรา แบล็ค $200 อมรา เจอร์เก้ $200 สิริมา ยมสาร $200 เอื้อมพร พันธ์รัตน์ $200 วนิดา อินทรโชติ $200 อัฌชาศัย ยามาด้า $200 พัชรินทร์ พันธ์รัตน์ $200 วราภรณ์ พฤกษาทรัพย์ $200 สมคิด เย็นบำรุง $400 มยุรี ปิงเมือง $200 สุรพล-สุนทรีโรจน์ พลาเสถียร $200 สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ $200 อภัย-สำราญปิ่นวัฒนะ $200 รุ่งรัตน์ โชคถนอมทรัพย์ $200 จริยา บุณยนิตย์ $200 สายหยุด-วิเวียน (อ้อย) นุชละออ $200 ชายเมืองชล $200 วรทัย ไชยสิทธิ์ $200 แดนนี่ ทรัพย์ทอง $1,000 ปฤษฎานุช สังขะตะวรรธน์ $200 ไมกี้ ธนธีรพงศ์ $200 สัญชัย-นวลมณี สีบุญเรือง อุมาลินี ปิ่นวัฒนะ $200 ณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม $200 เบญจมาศ อัศวะ $200อุตส่าห์ ชูรัตนธรรม $200 (จ่ายแล้ว) คุณบุญรัตน์ (กรรมการวัดป่าฯ) $200 เสถียร ศรีแสง $200 และ สมบัติ-เจียมจิต อินทร์เมือง $200 ขอให้ประสบสุขสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรม ตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ