ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 พฤษภาคม 2555

วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมงานปลูกต้นไม้ รั้วรอบวัด วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บูชาต้นไม้ได้ที่ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ หรือว่าญาติโยมท่านใดมีความประสงค์จะเอาต้นไม้มาถวายวัดก็ได้


วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 Sunday, May 27, 2012 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหากุศล สร้างหลังคารัตนอุโบสถศาลา และวันวิสาขบูชาฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์


ประธานเปิดงาน : คุณเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส
ประธานสร้างหลังคารัตนอุโบสถศาลา : คุณไลล่า โรส
ประธานอำนวยการ : คุณนภดล วงษ์ชัยวัฒน์
ประธานจัดงาน : คุณอรสา ตันติเจริญเกียรติ
ประธานทอดผ้าป่า : คุณณัฐกฤตา จันทรพูน
ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ และสาธุชนผู้มีส่วนร่วมในงานทุกท่าน
ท่านที่อยู่ใกล้วัดไทยมีรถบัสอำนวยความสะดวก เพียงท่านละ $25 รถออกเวลา 07.00 น. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ติดต่อได้ที่คุณอารต์ (818) - 782-5306 (818) – 389-0548