ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 มิถุนายน 2562

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2562 เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ดำเนินการสอนโดยคณะครูอาสาสมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้รับการคัดเลือกจาก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 ท่าน มี อ.มงกุฎ “ครูมิ้น” ประครองสุข ผอ.โรงเรียนบ้านจอมศรี อ.นาคู กาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าคณะ หรือครูใหญ่ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และจิตวิญญาณแห่งพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติ ให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะเด็กๆ สายเลือดไทยที่เกิดและเจริญวัยอยู่ในต่างแดน ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจส่งลูกๆ หลานๆ เข้าสมัครเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ สัปดาห์ ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 105 คน ทางโรงเรียน ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ทุกวัน ขอเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ตามอัธยาศัย

ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน เป็นการเรียนการสอนเนื่องในสัปดาห์แห่งวันสุนทรภู่ กวีเอกของไทยที่มีชื่อ เสียงก้องโลก ได้รับยกย่องจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลที่มีผลงาน ดีเด่นทางวัฒนธรรม หรือ “กวีแห่งรัตนโกสินทร์” โดยทุกปีในวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเกิดของสุนทรภู่รัฐบาลไทยจึงสนับ สนุนให้จัดนิทรรศการประวัติและผลงาน เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่เชิดชูเกียรติคุณของท่านด้วยการส่งเสริมศิลปะการประพันธ์ การ ประกวดแต่งคำประพันธ์ เป็นต้น โดยทางโรงเรียนภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ ก็จะจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กๆ ของเรารู้จักประวัติสุนทรภู่ ได้ฝึกทักษะการอ่านพูดเขียนผ่านผลงานการประพันธ์ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและการใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยโครงการนี้ ครูนก อ.นริศรา “ครูเมย์” ชยธวัช ครูอาสา สอนชั้นประถมปีที่ 1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ขอเชิญท่านผู้ปกครองไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวกับคณะครูอาสาของเราได้

สำหรับคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี ของปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน ซึ่งเสร็จสิ้นหน้าที่ภารกิจไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นเวลาพักผ่อนทั้งหมดต่างก็เดินทางเสาะหาประสบการณ์ตามสถานที่ต่างๆ ตามความสะดวก โดยจะคืนสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนในวันที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้ ทางโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ร่วมด้วยผู้ปกครองพร้อมใจกันจัดงานเลี้ยงส่งและขอบคุณคณะครูอาสาของเราในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน ศกนี้ เริ่มงานเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงส่ง “กงสุลปัด” ร.ท.(หญิง) กรรภิรมย์ วิชาธร ซึ่งครบเทอมปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสแล้ว โดยจะเดินทางกลับเมืองไทยในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนนี้ ทางวัดโดยคณะกรรมการจึงจัดงานเลี้ยงขอบคุณกงสุลกรรภิรมย์ในคราวเดียวกัน ในฐานะที่กงสุลกรรภิรมย์ได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของวัดไทยฯ ด้วยดีตลอดมา ขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทยไปร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิส โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานอำนวยการ ได้ประกาศแต่งตั้งให้ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพน กรรมการบอร์ดวัดไทยฯ เป็นประธานกรรมการหาทุนซ่อมแซมปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยฯ มีคุณโอฬาร บุญรักษ์ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 10 ท่านนั้น คณะกรรมการได้ดำริให้จัดทอด “ผ้าป่ามหากุศลปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลา” กำหนดทอดวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน ในงานบุญพิธีครบรอบวันมรณภาพ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตประธานอำนวยการวัดไทยฯ ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ากองละ 100 เหรียญ หรือตามกำลังศรัทธา ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่คณะกรรมการแต่ละท่าน หรือที่วัดไทยแอลเอ โทร. 818-780-4200