ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 มีนาคม 2558

งานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยแอล.เอ. ซึ่งปีนี้กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน 2558 นั้น หลังจากประชุมร่วม กันทั้งพระสงฆ์และญาติโยมไปเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว โดยคณะกรรมการแต่ละแผนกต่างก็ “เดินหน้า” เข้าเกียร์เตรียม ความพร้อมกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะแผนกตลาดอาหารและสินค้าพื้นเมือง ซึ่งช่วงนี้ท่านสุมนะ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ และพระมหาบุญลือ วชิรเมธี ต่างก็ช่วยกันเทคโอเวอร์แทนท่านเยือนศรัณย์ ซึ่งกลับเมืองไทยชั่วคราวไปพลางๆ ก่อนนั้น แจ้งให้ทราบว่า ทางแผนกตลาดอาหารงานสงกรานต์วัดไทยฯ มีกำหนดจับสลากบูธอาหารในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเต้นท์ใต้ต้นไม้หน้าอาคารอเนกประสงค์ ขอเชิญพ่อค้าแม่ขายไปจับสลากกันได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระมหาบุญลือ วชิรเมธี เบอร์ 818-579-3217

ในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติ ซึ่งเปิดเรียนภาคที่ 2 มาตั้งแต่กลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ที่จะถึงนี้ คณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมใจกันจัดกิจกรรม “วันกีฬา สัมพันธ์วันครอบครัว” ครั้งที่ 1 ครั้งแรกของภาคปกติ รายการนี้ ครูมาวิน กิตติคณาพงษ์ ครูประจำชั้น ป.5-6 รับหน้าที่ เป็นหัวเรือใหญ่ จัดเตรียมและมอบหมายการเตรียมความพร้อมให้กับเพื่อนๆ ครูด้วยกันอย่างแข็งขัน ก็ขอเชิญผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปร่วมการแข่งขัน เพื่อความสนุกสนาเพลิดเพิลนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆ ด้วยกัน และระหว่าง ครูกับผู้ปกครอง โดยพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ขอความกรุณานำบุตรหลานไปที่โรงเรียน ก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

ส่วนงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งกำหนดงานวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 ก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่แพ้งานอื่นๆ โดยเฉพาะญาติโยมแจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพบุญถวายปัจจัยอันควรแก่

สมณบริโภคแด่พระธรรมทูต 400 รูป ที่จะเดินทางจากเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวนั้น โดยการแจ้งยอดรายรับจากฝ่ายบัญชีของวัดไทยฯ ถึง ณ วันนี้ยอดรายรับจากญาติโยมที่มอบถวายรวม ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 28,745 เหรียญแล้ว ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สุดท้าย ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ วรินทร์ ปิ่นวัฒนะ และครอบครัว $200 จิราภา แสงนิล (อดีตครูปี) $200 สุชันษา ตั้งคำ (อดีตครูปี) $200 สุทธิชัย-ประภา สมุทรสาคร $200 ยุทธนา-ชนิกา-ชาร์น่า ไทยสมบูรณ์ $200 ฉวีวรรณ-เบญจมาศ ภารดีวิไล $200 นพดล-จุฑามาศ ภูววีรานนท์ $200 กุสุมา ธรรมปัญญา $200

กนกพรรณ ปานสำลี $200 วิจิตรา ทัศนทอง $200 จิตสมัย สุวรรณสาคร $200 เนรัญชลา อนะมาน $200 พระครูปลัด ไชยา ปริปุณฺโณ (วัดไทยลอสแองเจลิส) $1,000 จันทร์เพ็ญ-ทอม โสภิต $200 ปิยาภรณ์ $200 ปัญญา-วรรณี เดชาทอง $200 ชลินทร์ ธาระ $400 จินตนา ศีลประสิทธิ์ $200 ดอน-นารี เจริญสุดใจ $200 จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช $200

กิจจา-รัชดา คุณาธรรม $200 พระครูศรีธรรมานุสิฐ (ทรงชัย -วัดไทยแอลเอ) $600 เขมิกา ศีวะทรานนท์ $200 ป้าแดง-โยมแก้ว-พร-ปุ้มปุ้ย $200 ธนาภา พลอยแสงงาม $200 คุณแม่สมพร ศิวะทรานนท์ (คุณแม่คุณอุษา -ห้องบัญชี) $200 คุณอุษา แฮสเซ็นเบิร์ก (ห้องบัญชี) $200 คุณแอน เคน $200 คุณลี ครีเสริฐ $200 และ วัดโพธิญาณ ลาส เวกัส $300 ขอให้ทุกท่านจงประสบสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558 คุณฉวีวรรณ เสนาภักดิ์ คุณมนัส ทองเพ็ชรนิล ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญสมโภชวัดสุทธาวาสครบ 18 ปี และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน ” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495