ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 16 สิงหาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนพ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมทำบุญตักบาตรทิพย์ พระสงฆ์ 108 รูป 99 วัด ในงานบำเพ็ญบุญ “วันมหารำลึก” มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ประมาณ 150 รูปทั่วอเมริกา ฟังเทศน์ ฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ทำบุญอุทิศแก่พระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อพระภิกษุอาพาธ 99 วัด


ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมแสวงบุญอินเดีย-เนปาล มนัสการพุทธสังเวชนียสถาน (อัฐมหาสถาน ๘ แห่ง) สู่ดินแดนอันเป็นถิ่นกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนา และตามรอยบาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัมผัสวิถีชีวิต ของชาวอินเดีย ที่ยึดมั่นในหลักของศาสนาฮินดู และวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดประเทศหนึ่งในโลก สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ พระครูสิริอรรถวิเทศ(ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. 13440 Layhill Road , Silver Spring , MD 20906 Tel.(301) 871-8660, 871-8661, Mobile: 301-787-6108,E-mail: t_inthisan@hotmail.com, www.handytourindia.blogspot.com ที่นั่งมีจำกัด หมดเขต 30 กันยายน 2557 นี้ จองที่นั่งโดยส่งเช็คมัดจำ 1,100 เหรียญ พร้อม Copy Passport (Pay to THANAT INTHISAN)


วันที่ 14 กันยายน 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันสารทไทย และร่วมทอดผ้าป่า “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” อุทิศกัลปนาผลแด่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.20 AM. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร: (951) 360-3795, 360-3495


วันพระใหญ่ อาทิตย์ 24 สิงหาคม 2557 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาฟังธรรมบรรยายพิเศษ และ ปฎิบัติ ได้ที่วัดไทย แอล.เอ. เวลา 9:00 - 11:00 น. ที่ห้องกรรมฐาน บรรยายธรรมโดย พระครูสุธรรมโสภณ (พระครูธรรมธร สุรสิทธิ์ สุทธจิตโต) นักธรรมเอก เป็นพระนักเทศน์ที่มีผลงานมากมาย ประธานพระธรรมฑูต สายอินเดีย รุ่นที่ 2 ประธานพระธรรมฑูต สายต่างประเทศรุ่นที่ 15 พรรษาที่ 30 รองเจ้าอาวาส วัดลำโพง นครราชสีมา ในหัวข้อบรรยาย “หลักการดำเนินชีวิต เพื่ิอพิชิตความสุข” และในเวลา 14:00-15:00 น. มีเทศน์มหาชาติ ที่อุโบสถ วัดไทย โดยพระอาจารย์มหาสุภณ (พระอาจารย์กรรมฐาน มาจากวัดโพธิ์) ศิษยานุศิษย์ กลุ่มกรรมฐานร่วมกันเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์ เวลา 17:00 - 17:45 น. พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ จะมาสวดปาฎิโมกข์ (ฆราวาสเข้าไปไม่ได้) บ่าย 5 โมง 45 เชิญร่วมถวายน้ำปานะ สังฆทาน กับพระคุณเจ้าตามวัดต่างๆ หลังจากที่พระคุณเจ้าได้สวดปาฎฺิโมกข์ และ ปลงอาบัติ


ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และงานวันแม่แห่งชาติเมื่อ บ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พี่น้องไทยโดยผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดี วางพานดอกไม้เงินดอกไม้ทองถวายพระพรพร้อมหน้า ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เจษฎา กตเวทิน และภริยา ปาริชาต กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวราชสดุดีถวายพระพร มอบเข็มเกียรติคุณ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย และคุณแม่ดีเด่นของโรงเรียน นำพี่น้องไทยร้องเพลงสดุดีมหาราชา เสียงก้องเป็นรายการสุดท้าย

สำหรับคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทย และคุณแม่ดีเด่นของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกด้วยคะแนน เป็นเอกฉันท์ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั้น ปีนี้เป็นคุณแม่ดีเด่นชุมชน ไทย 5 ท่าน และ คุณแม่ดีเด่นโรงเรียนอีก 6 ท่าน โดยคุณแม่ดีเด่นชุมชนไทยประกอบด้วย ประสมศรี สถาปัตยานนท์ จากสมาคมพยาบาล จิราภรณ์ งามสง่า สุนทรี โรจน์พลาเสถียร จีนา ปรีชา เปรมรัศมี จากเอส.เค.อินชัวรันซ์ และ สุภาวดี นุชละออ แห่งห้องอาหาร “วิม” 4 สาขา

ส่วนคุณแม่ดีเด่นโรงเรียน คือ สุวรรณีย์ ลีลารมย์ ผู้ปกครองชั้นอนุบาล พุทธชาติ คีฟเลอร์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 นฤมล ประชาศรัยสรเดช ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ปัทมาอร นิยมเทศ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 วรรณนิภา เมอร์ลิส ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 และ กฤษกร สมานุกร ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถม ปีที่ 5-6 ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

สิ้นสุดภาคฤดูร้อนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติก็รีบต่อยอดเพื่อไม่ให้ขาดตอนเลย โดยมี กำหนดเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้เด็กๆ ของเราซึมซับรับภาษาไทย ที่บรรพบุรุษของเราสรรสร้างไว้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แต่จะเปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ 10 โมงเช้า หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงและบนโบสถ์เรียบร้อยแล้ว คณะครูอาสาฯ ทั้งท้องถิ่นและครูประจำการ 1 ปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ ก็จะร่วมกันพบปะสนทนากับผู้ปกครองทุกท่านบนอาคารเรียน เป็นการพบปะสนทนาภายใต้แนวคิด “ยิ้มสุขสันต์วันแรกพบ” เปิดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกันเอง ขอเชิญท่านผู้ปกครอง นำบุตรหลานไปสมัครเรียนและร่วมปฐมนิเทศในเวลา 13.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน