ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 พฤษภาคม 2558

เป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับการเปิด “ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน” ยุคใหม่ หลังจากเจอโรคเลื่อนมาเมื่อครั้งที่แล้ว โดย ทาง Health Department เพิ่งอนุมัติ Health Permit เมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. นี้เอง คณะกรรมการฝ่ายตลาดอาหารของ วัดไทยฯ จึงกำหนด “แกรนด์โอเพ่นนิ่ง” เปิดบริการอาหารไทยเลิศรสราคามาตรฐานในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และจะมีพิธิเปิดตลาดตัดริบบิ้นเวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมง ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วม สนับสนุนและเป็นกำลังใจโดยพร้อมเพรียงกัน

แม้เรื่องราวโศกนาฏกรรมของพี่น้องชาวเนปาล ที่ได้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ระดับ 7.8 เมื่อปลายเดือน เมษายน ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม และโบราณสถานที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกอย่างประมาณค่ามิได้ ผู้คนล้มตายและบาดเจ็บนับพันนับหมื่น แต่น้ำใจ ของพี่น้องประชาชนทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องชาวเนปาล ก็ยังเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย คณะวัดไทยฯ โดย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอเชิญพี่น้องไทยทั่วหน้าโปรดร่วมด้วยช่วยกันในงาน “หัวใจไทยช่วย ภัยแผ่นดินไหวเนปาล” วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้อง ไทยผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ ร่วมกันแสดงพลังน้ำใจกันอีกครั้งหนึ่ง

เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้ว สำหรับงานยิ่งใหญ่อลังการของวัดไทยฯ ปีนี้ คืองานที่พระสงฆ์ธรรมทูตไทยและชาติต่างๆ ทั่ว โลกประมาณ 300-400 รูป เข้าร่วมงานและสังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้ง ที่ 39 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส และงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศของหลวงพ่อใหญ่วัดไทย พระเทพมงคล วิเทศ กำหนดงานวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 การเตรียมงานก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ พลังแห่งศรัทธาของญาติ โยม พี่น้องไทยน้อมนำไทยธรรมอันควรแก่สมณบริโภคสำหรับถวายพระธรรมทูต 400 รูป ณ วันนี้คณะกรรมการจัดงาน รวบรวมได้เป็นจำนวน 76,634.99 เหรียญแล้ว

สุดท้ายขออนุโมทนาพี่น้องไทยที่ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระธรรมทูต ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ วนิดา พาณิชย์ศิริ และครอบครัว $200 วัฒนะ-สินีนาฏ-รสิกา-ฐานิดา จารุสันติ $200 พัฒโนทัย-อัจจรียากร สกุลคู $200 ศรัณยู-วิภาวี อัมพาตระการ (กงสุลแอลเอ) $200 ชวินทร์-ศรัญญา จินดารัตน์ $200 Hartaithip Namassila $200 อาร์ต อเนกานนท์ $200 แอลวิน เอ ปิ่นวัฒนะ $200 ชูศรี บุญญวรรณ $200 อาจหาญ-วรรณวิษา-ไท สร้อยมณี $200

คุณแม่เรียม สินเอี่ยม และ อภิชาติ Scarboro $200 ครอบครัว "หลวงเทา" ครอบครัว "หลี่ซองฮั้ว" $200 มยุรี-ทรงวุฒิ หมอกเจริญพงศ์ $200 ยุรวัธน์ ตุ่ม ธุวะนุติ (ททท.) $200 ศรีบังอร ตันเต็มทรัพย์ $200 วัดพระธาตุบัวหลวง $1,000 แม่อรพรรณ รัตนางศุ $200 สุชาดา นิลพัฒน์ $200 วรรณิษา ทังสุภูติ $1,000 สายสมร "ไก่" สมาน $400 บริษัท เอไอเอ จำกัด ประเทศไทย $820 เชาว์ ซื่อแท้ $200 เพียงฤทัย กุ้ง ธนประสิทธิกุล $200 วิชัย-จินตนา อาชัศศะชาติ $200 สุมณฑา อินทร์ทรง $200 Chutima & Kang Zhao $400 วัดทองธรรมชาติ ลาสเวกัส $500 อัมพร-สุนิตรา ศิวะบวร $200 สุเทพ-สุนีย์ ธีระประวัติ $200 และ พระชลินทร์ ธมฺมวฑฺฒโน วัดบ้านป่านาบุญ เมืองไวท์วอเตอร์ $500 ขอจงประสบสุขสิริสวัสดิ์ มีจิตใจใสสะอาดผ่องใสเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลอง 19 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA, ฉลองสมณศักดิ์-พัดยศ, ตราตั้งพระอุปัชฌาย์, รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี


วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2558 วัดสุทธาวาส ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานสลากภัตร และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495