ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 ธันวาคม 2556

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ “ท่านมหาเริ่ม” ครูใหญ่และประชาสัมพันธ์ใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส เดินทางกลับเมืองไทยระหว่างวันที่ 3-31 ธันวาคม 2556 เพื่อไปร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในนาม “ศิษย์หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนจึงต้องงดข่าว และภาพข่าวจากวัดไทยฯ ไปโดยปริยาย