ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุมคณะสงฆ์และกรรมการวัดไทยแอลเอ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ เมตตาเป็นประธานที่ประชุม คณะสงฆ์และกรรมการวัดเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า โดยเป็นการ พิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “วันมาฆบูชารำลึก” ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 และ งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ประจำปีวัดไทยฯ กำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2560 โดยเฉพาะงาน “วันมาฆบูชารำลึก” จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านไปร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยที่เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกากับวัดไทยฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบาลีศึกษา ในโครงการ “บาลีสัญจร” ก่อนสอบ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจัดการเรียนการสอนตามวัดต่างๆ ในเขต แอล.เอ.และใกล้เคียง ซึ่งการอบรมดังกล่าวนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว และจะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2560 แล้วจะมีการจัดสอบในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส การจัดงาน “วันมาฆบูชา รำลึก” ดังกล่าว นอกจากถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณในพระพุทธ องค์แล้ว ก็เป็นการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี ภาษาที่จารึกพระไตรปิฎกของพระธรรมทูตดังกล่าวข้างต้น จึงขอเชิญ ญาติโยมสาธุชนไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 เมษายน 2560 โดยมี ป้าอ๊อต ลาวัลย์ พันธุ์อร่าม แห่งร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแซบเวอร์ เป็นประธานจัดงาน คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ กรรมการบอร์ดวัดไทย เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ และ คุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส เป็นประธานกองประกวดเทพีสงกรานต์ พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้เชิญ คุณจีน่า ปรีชา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์ เนียภาคใต้ คนใหม่หมาดๆ ซึ่งเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้วยนั้น ให้เกียรติเป็นรองประธานจัดงาน และร่วมรับ ผิดชอบจัดขบวนแห่เทพีสงกรานต์อีกด้วย

โดยที่เดือนเมษายน ปี 2560 เป็นกำหนดสุดท้ายที่วัดไทยฯ ต้องชำระหนี้จำนวน 1,000,000.00 เหรียญ ที่ยังค้างชำระ ที่ดินปั๊มน้ำมันดังที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันมาตามลำดับนั้น ในที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้การจัดงานเทศกาล สงกรานต์ปีนี้ เน้นการรณรงค์หาทุนสำหรับการชำระหนี้ที่ดิน โดยเฉพาะฝ่ายทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ ซึ่งมีคุณวิจิตรา เป็นแม่งาน ได้จัดทำเป็น “ผ้าป่าบริวารสงกรานต์มหากุศล” ถวายความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จำนวน 99 กอง กองละ 100 เหรียญ ก็ขอเชิญพี่น้องไทยร่วม เป็นเจ้าภาพโดยทั่วกัน ขอให้ทุกท่านประสบแต่สุขเจริญด้วยจตุรพิธพรตลอดกาลนาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชมการแสดงของคณะครู-นักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดผ้าแพรคลุมหน้าบันทิศตะวันตก และทิศใต้ จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานอำนวยการ คุณสุรพงษ์ คุณวิริยา ชิโนทัยกุล เป็นประธานจัดงาน คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org