ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 สิงหาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญสลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ชิงเปรต วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ฟังเทศมหาชาติชาดก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมทำบุญตักบาตรทิพย์ พระสงฆ์ 108 รูป 99 วัด ในงานบำเพ็ญบุญ “วันมหารำลึก” วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ประมาณ 150 รูปทั่วอเมริกา ฟังเทศน์ ฟังสวดมาติกา-บังสุกุล ทำบุญอุทิศแก่พระธรรมทูตที่มรณภาพในสหรัฐอเมริกา ถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อพระภิกษุอาพาธ 99 วัด


14 กันยายน 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันสารทไทย และร่วมทอดผ้าป่า “ทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา” อุทิศกัลปนาผลแด่ญาติผู้ล่วงลับ โดยเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.20 AM. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่โทร (951) 360-3795, 360-3495


โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2557 เปิดเรียนวันแรกแล้วเมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความสนใจอย่างอบอุ่นนำลูกหลานไปสมัครเรียนวันแรก จำนวน 72 คน คณะครูอาสาทั้งท้องถิ่นและครูประจำการคอยต้อนรับอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส เด็กๆ เข้าแถวร้องเพลงชาติอเมริกันและไทย พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมหน้าเสาธงจบด้วย “ไปลามาไหว้” กิจกรรมฝึกให้นักเรียนประนมมือไหว้อย่างสวยงามแล้วเดินเรียงแถวขึ้นอุโบสถศาลา ไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล และรับฟังโอวาทจากพระคุณเจ้า แล้วจึงพากันไปปฐมนิเทศพร้อมด้วยผู้ปกครองบนอาคารเรียนศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ปฐมนิเทศพบปะพูดคุยกันระหว่างคุณครูและผู้ปกครอง หลังจากแนะนำตัวกันเรียบร้อยแล้ว คณะครูได้นำเสนอแนวการ เรียนการสอนสำหรับปีการศึกษานี้ (2557) โดยยึดหลักสูตรของสภาการศึกษาและความต่อเนื่องระหว่างภาคฤดูร้อนกับภาคปกติ ซึ่งใช้ได้ผลเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งสอดแทรกสิ่งละอันพันละน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ สภาพของเด็กเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน การเรียนการสอนจะต้องให้สอดคล้องต้องกัน จึงจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในที่สุด

สำหรับปีการศึกษานี้โรงเรียนพุทธศาสนา วัดไทยของเราได้รับความร่วมมืออย่างอบอุ่นแข็งขันจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ อีกเช่นเคย โดยจัดส่งครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี จำนวน 9 คน มาดำเนินการเรียนการสอนร่วมครูอาสาท้องถิ่นอีก 15 คน ประจำชั้นต่างๆ ดังต่อไปนี้

ชั้นอนุบาล สอนโดย ครูใบเตยสุกานดา พันตาเอก จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และ ครูแตงโม สิริมา คุณมาศ จากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยกันสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูอุ้ย ปิ่นประไพ โชติชัชวาลย์กุล จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกประถมศึกษา โดยมีครูแพม พินิจวรรณ อิวากี เป็นครูผู้ช่วย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูบุ๊ค เสฏฐ์สิริ รัตนเดชาพิทักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก ม.เกษตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูพริ้ว พริ้วฝน เทียนศรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปศึกษาและ ครูน้ำผึ้ง กัลยา พิทยาภาพงศ์ จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกศิลปศึกษา สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สอนโดยครูมาวิน กิตติ คณาพงษ์ จากครุศาสตร์ จุฬาฯ เอกวิชาธุรกิจศึกษา และชั้นมัธยม สอนโดย ครูโน๊ะ พิชนก จำปาทอง จากครุศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอก มัธยมศึกษา และครูนรชัย เชาว์รียวงษ์ สอนวันอาทิตย์

ส่วนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ อ.กังวาล เกิดผล ยังคงเป็นเสาหลักอยู่เช่นเดิม โดยมี ครูแตงโม สิริมา คุณมาศ จากศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วิชาเอกนาฏยศิลป์ไทย เป็นครูผู้ช่วย และดนตรีไทย สอนโดย ครูหม่อง วุฒิพงศ์ เถาลัดดา ครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา เอกระนาดเอกและครูแชมป์ ภานุ พิมพ์ภูเขียว จากคณะศิลปดุริยางค์ สถาบันพัฒนาศิลป์ กรมศิลปากรช่วยกันสอนทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย ใช้เวลาเรียนช่วงเช้าระหว่าง 09.00-11.45 น. ภาษาไทยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น. และวิชานาฏศิลป์สอนตั้งแต่เวลา 16.00-17.30 น. ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ตั้งแต่สัปดาห์นี้ (23-24 สิงหาคม) เป็นต้นไป การเรียนการสอนก็จะเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่คณะครูได้ทำการ ทดสอบนักเรียนในแต่ละระดับชั้นแล้ว แต่ก็ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำนักเรียนไปสมัครเรียน กันได้ คณะครูอาสาฯ ยินดีต้อนรับตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ 12 ปี วันมรณภาพของ "หลวงเตี่ย" พระธรรมราชานุวัตร อดีตหัวหน้าสงฆ์และประธานอำนวย การวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่ เคารพนับถือไปร่วมงานพิธีและร่วมตั้งโรงทานโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับปีนี้คณะกรรมการได้กำหนดมีบุญพิธีทอดผ้าป่า "12 ปี คิดถึงหลวงเตี่ย" เพื่อรวบรวมเงินรายได้ทั้งหมดสมทบซื้อที่ดิน (ปั๊มน้ำมัน) ถวายวัดไทยฯ ในนามหลวงเตี่ยอีกส่วน หนึ่งด้วย กรุณาแจ้งความจำนงได้ที่พระครูสิริกิตติ ญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) โทร. 818-445-6366