ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 7 พฤษภาคม 2559

ย่างเข้าเดือนพฤษภาคมสำหรับบ้านเมืองของเรา อากาศยังคงร้อนอบอ้าวแบบไม่อยากออกจากห้องแอร์แม้แต่วินาทีเดียว แต่กล่าวสำหรับแอล.เอ.แล้ว ยังคงอบอวลด้วยกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยใน สหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 40/2559 ซึ่งปีนี้กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซต์ ของท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ดูแลด้านการศึกษา นับเป็นการ ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยจะมีพระมหาเถรานุเถรจากเมืองไทย พระธรรมทูต จากโซนต่างๆ ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 400 รูป เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านในฐานะอุบาสกอุบาสิกา ไปร่วมถวายการอุปถัมภ์ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล และถวายน้ำปานะโดยพร้อมเพรียงกัน

ในส่วนของวัดไทย เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดไทย โดยท่านพระครูเกษมศาสน วิเทศ รองเจ้าอาวาส ได้จัดประชุม คณะสงฆ์วัดไทยเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมของวัด โดยเฉพาะงานทำบุญ อายุวัฒนมงคลครบ 7 รอบ (84 ปี) ถวาย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 เป็นวันคล้ายวัน เกิดของท่านพอดี ถือเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ก็จะจัดงาน ฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะ หรือเจ้าคุณชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศธรรมวงศ์ ถวายท่านสุมนะ (พระครูสุมณฑ์ธรรม วงศ์) และฉลองพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ถวายท่านขวัญชัย (พระครูปลัดขวัญชัย ธมฺมวโร) และประกอบพิธีวาง ศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นิมนต์ พระเถรานุเถรและพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ ทั่วอเมริกาและจากเมืองไทย จำนวน 99 รูป เข้าร่วมพิธี

งานเริ่มด้วยพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นปฐม ท่านพระครูเกษมศาสนวิเทศ เป็นผู้นำพิธี พระสงฆ์ 99 รูป เจริญชัย มงคลคาถาแล้วเดินรับบิณฑบาตสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมรอบๆ พื้นที่ ญาติโยมใส่บาตรและบูชาวัตถุ มงคล เช่น ไม้มงคล ทราย แผ่นทอง เป็นต้น แล้ววางบนหลุมศิลาฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เสร็จแล้วทั้งพระสงฆ์ และญาติโยมไปพร้อมกัน ณ ประตูทางเข้าวัดด้านถนนแคนทาร่า เพื่อร่วมขบวนแห่สัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ขึ้นสู่อุโบสถศาลาประกอบบุญพิธีทางศาสนาต่อไป ซึ่งเริ่มด้วยการแสดงพระธรรม เทศนา พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระ พุทธมนต์ ถวายไทยธรรมแล้วพระสงฆ์สมณศักดิ์แสดงอนุโมทนากถา แสดงมุทิตาจิต แล้วถวายภัตตาหารเพล

ช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นพิธีทักษิณานุปทาน แสดงนาฏศิลป์ชุดรำอวยพร แล้วสรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลวิเทศ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมวงศ์ และ ท่านพระครูวิเทศชัยคุณ ตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี

พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยที่วันที่ 12 มิถุนายน เป็นวันอาทิตย์และตรงกับ วันเกิดของหลวงพ่อใหญ่พอดี คณะสงฆ์วัดไทยจึงถือเป็นฤกษ์งามยามดีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม และปีนี้วัดไทยฯ เรามีพระสงฆ์ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ และได้รับพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก รวม 2 รูป คือ พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ เป็น พระวิเทศธรรมวงศ์ และ พระครูปลัดขวัญชัย เป็น พระครูวิเทศชัยคุณ ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับวัดในต่างประเทศ วัดไทยจึงจัดงานฉลอง สมณศักดิ์พร้อมกันไปด้วยเลย จึงใคร่ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมฉลองสมณศักดิ์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ และร่วมทำ บุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นที่รองรับกิจกรรมครบวงจร ของชุมชนไทย เพราะเป็นตึก 2 ชั้น (ชั้นล่างที่จอดรถอีก 2 ชั้น) แต่ละชั้นสามารถรองรับได้ 600 คน เมื่อสร้างเสร็จ ก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อชุมชนไทย และลดปัญหาของวัดกับเพื่อนบ้านได้ตามเป้าหมาย


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) พิธีมอบตราตั้ง-พัดยศ พระครูฐานานุกรม พระครูสังฆรักษ์อุดมศิลป์ พฺรหฺมสาโร และ พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี มุทิตาสักการะ และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com