ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 17 พฤศจิกายน 2555

วัดไทยลอสแองเจลีส และชุมชนชาวไทยแอล.เอ. ขอเชิญร่วมงานหาทุนช่วยผู้ประสบอุทกภัย “Sandy Hurricane” ที่รัฐ New Jersey and New York ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. ที่วัดไทยลอสแอนเจลีส 8225 Coldwater Canyon Ave. North Hollywood, CA 91605 มีดนตรี ร่วมร้องเพลง และมีอาหารแจกฟรี ผู้ที่ต้องการบริจาคติดต่อได้ที่วัดไทยแอล.เอ. 818-780-4200 หรือพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต818-287-1088

โดยขณะนี้มีรายชื่อผู้บริจาคดังต่อไปนี้
1.วัดไทยลอสแอนเจลีส 2,000.00 ดอลลาร์
2. ไลล่าร์ โรส 10,000.00 ดอลลาร์
3. มูลนิธิวัดไทยแอลเอ 2,000.00 ดอลลาร์
3. สถานกงสุลใหญ่แอล.เอ. 500.00 ดอลลาร์
4. สุรพล เมฆพงษ์สาทร 500.00 ดอลลาร์
5. สุรพงษ์-วิริยา ชิโนทัยกุล 200.00 ดอลลาร์
6. สุรศักดิ์-วราภรณ์ วงค์ข้าหลวง 100.00 ดอลลาร์
7. สง่า คุณพัชรี นาดี 100.00 ดอลลาร์
8. ชวพจน์-วรรณวิภา ถุงสุวรรณ 100.00 ดอลลาร์
รวมยอดขณะนี้ 15,500.00 ดอลลาร์

เนื่องในวาระวันพ่อแห่งชาติใกล้จะมาถึง วัดพุทธิชิโนฮิลส์ขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ในงานวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรืออีเมล watchino18@gmail.com


เนื่องในงานทอดผ้ากฐิน และลอยกระทง ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา วัดสุทธาวาส ขออนุโมทนาขอบพระคุณพระเถรานุเถระ จากอารามต่างๆ จำนวน 13 รูป ที่เมตตารับนิมนต์มาเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมในพิธีทอดผ้ากฐิน และลอยกระทง

ขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการจัด เตรียมงาน และบริหารงานทุกท่านทุกฝ่าย ท่านกงสุลต่อศักดิ์ จันทร์เพียร ประธานเปิดงานทอดผ้ากฐิน อรสา อาวุธคม รอง ผอ.ททท. ลอสแอนเจลิส ประธานงานลอยกระทง และ คณะนำบูธ มาเปิดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

มีประธานทอดผ้ากฐินสามัคคี ดังนี้ แม่ชีสวาท หงส์รัตน์, วีรีญา ภาคีสุ, สมจิตต์ เบอร์ดี, โอม-กัญญา ทองเจริญ, กัญญารัตน์ Engelbrecht, ศรีตระกูล วงษ์ทวีทรัพย์ และชาญยุทธ-ยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานกฐินสมทบ

อรสา ตันติเจริญเกียรติ เป็นประธานอุปถัมภ์, พร้อมด้วย เฉลียว อิทธรงค์, ไอด้า แลงค์, จรินทร์, มาลี อิ่มอารมย์, Dr. Tony Lee และ ทิพย์สุภา รุ่งเรืองศรี, ประดิษฐ์-ดวงตา รุ่งธีรกุล, สาคร-วรรณา สิริรัฐ, สุชาดา โสระมากิ, ณรงค์-ประภัสสรา หาญบุญตรง, ประธาน-สมพิศ อาริยธรรม, พรพิมล กัณหเวช เป็นเจ้าภาพกองกฐินสมทบ

สุภาพร เจียรวนนท์ ประธานผ้าป่าบริวารกฐิน พร้อมด้วย เจ้าภาพผ้าป่าบริวารกฐิน 70 กอง

เจ้าภาพร้านอาหารโรงทาน 18 ร้าน เจ้าภาพดอกไม้และจัดดอกไม้ พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดสุทธาวาส เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องขยายเสียง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ แน็ททีวี รายการบ้านสีขาว กู๊ดไอเดียทีวี ที่ช่วยประชาสัมพันธ์งาน และสาธุชนมาร่วมงาน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลจำนวนมาก

งานทอดผ้ากฐิน และลอยกระทงในปีนี้ นอกจากสาธุชน ได้ถวายความสะดวกให้พระสงฆ์ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัยบัญญัติ ทะนุบำรุงรักษาพุทธประเพณีให้เจริญยั่งยืนสืบไปแล้ว ยังได้บำเพ็ญวิหารทาน สร้างรัตนอุโบสถศาลา เพื่อเป็นพุทธเจดีย์ ให้ปรากฎเป็นพุทธานุสรณ์ แก่ชาวเราและผู้มาภายหลังตลอดกาลนาน

วัดสุทธาวาส ได้ดำเนินการสร้างรัตนอุโบสถศาลา มาได้ ประมาณ 50% แล้ว ขอเชิญสาธุชน ผู้เจริญด้วยบุญกุศล มาร่วมกันสร้างรัตนอุโบสถนี้ ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำเพ็ญดี และปฏิบัติธรรม สืบไป

ขอขอบคุณ และอำนวยพรให้ท่านทั้งหลาย มีความเจริญ ความสุข ความสำเร็จ ยิ่งๆขึ้น สมดังมโนรถปรารถนา ทุกประการ