ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 เมษายน 2556

ประชุมคณะครูและคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน "มหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย" ครั้งที่ 15 ซึ่งกำหนดงานวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ณ Panorama High School Auditorium เมืองแวนนายส์ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บุญส่ง อนันตสุคนธ์ รับเป็นประธาน และได้เข้าร่วม ประชุมกับคณะครูและผู้ปกครองด้วย พร้อมทั้งรับที่จะจัดทีมงานเข้ามาช่วยในการเตรียมงาน เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และสุดท้ายได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการแต่ละแผนกรับผิดชอบด้วย

งานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ ที่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเพื่อสรุปผลงานของคณะครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทางโรงเรียนเชิญมาดำเนินการ สอนในแต่ละปี และเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆ นักเรียนลูกไทยหลานไทย ได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถที่ได้รับ การฝึกฝนอบรมจากคณะครูมาเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องไทยเป็นอย่างดี สำหรับปีนี้ยังคงจำหน่ายบัตร เข้างานในราคา 10 เหรียญเช่นเดิม มีบริการอาหารกลางวันก่อนการแสดงด้วย ติดต่อขอรายละเอียดได้ตลอดเวลาที่เบอร์ 818-445-6366, 818-571-1771 และ 818-448-9043

ในส่วนของการเรียนการภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และ โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2527 ปีนี้เป็นปีที่ 30 คณะครูอาสาจากสถาบันการศึกษาที่สำคัญๆ ของเมืองไทย ในนามโครงการฯ จำนวน 12 ท่าน มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นครูหัวหน้าคณะ (ครูใหญ่) กำหนดเดินทางถึงวัดไทยฯ วันที่ 4 มิถุนายน ศกนี้ และเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นไป ขณะนี้ทางโรงเรียนวัดไทยฯ ได้เปิดรับสมัคร นักเรียนแล้ว ขอเชิญท่านผู้ปกครองติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 818-445-6366 ทุกวัน

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับงาน "ฝากใจไว้ที่อเมริกา" ซึ่งครูแต๋ว สุวัฒนา ปิ่นวัฒนะ ครูอาวุโสของโรงเรียนพุทธ ศาสนาวัดไทยฯ ครูเปิ้ล วาสินี ธรรรมปัญญา และ "นิดวัดไทย" สุนทรี โรจน์พลาเสถียร และทีมงาน ร่วมใจกันจัดขึ้นที่ห้องอาหารไทยคิทเช่น เมืองเบอร์แบ้งค์ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมรายได้สนับสนุนครูอาสาประจำการ 1 ปี จากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เดินทางไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ และสนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียนหลังจากครูปีทั้ง 9 คน ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะลูกหลานไทยมา เป็นเวลา 8-9 เดือน โดยเดินทางไปทัศนะศึกษาระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน โดยรวบรวมได้ทั้งก่อนวันงานเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,226.00 เหรียญ


วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556 เริ่มเวลา 09.00 น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญมหากุศล พิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช เข้าประดิษฐาน ณ รัตนอุโบสถศาลา ขออนุโมทนา เจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ประธานเปิดงาน นงนุช นวยนารถ นิดน้อย ปริญโญทาร ยุพา เมฆพงษ์สาทร อมรา บรรจงศิริ ประธานอัญเชิญพระประธานเข้าโบสถ์ และประธานสร้างพื่นรัตนอุโบสถชั้นล่าง อรสา ตันติเจริญเกียรติ ประธานจัดงาน สุทัศน์ เวทยเศรษฐ์ ประธานทอดผ้าป่าสร้างพื้นอุโบสถ เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพดอกไม้ ตลอดสาธุชนทุกท่าน


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมืองชิโนฮิลส์ ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาของ ทิม-ดวงเดือน อมรวุฒิ เล็ก วรชาติ พร้อมคณะ งามจิตต์ รุ่งเจริญรวยยิ่ง พร้อมคณะ กนกวรรณ รอดโฉม วารินทร์ เจริญทวีทรัพย์ เล็ก-ระเบียบ นพรัตน์ พร้อมคณะ พร้อมด้วยญาติธรรมและคณะ ได้มาเป็นประธานจัดงานวันสงกรานต์ ยาใจ ยัง อารีย์ยา ชิม รชา วิง ได้มาเป็นประธาน และรองประธานประกวดเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอให้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติ มีความเจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนา เทอญ

ขอเชิญร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org