ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 14 พฤษภาคม 2559

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการบอร์ดวัด ไทยฯ จัดประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์ กรรมการบอร์ด และกรรมการบริหารวัดไทย ประเมินผลการจัดงานเทศกาล สงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแจ้งยอดรายรับรายจ่ายของงาน รายรับเพิ่มขึ้นโดยมีผู้ศรัทธาบริจาคหลังงานเสร็จสิ้นแล้ว รวมเป็นยอดรายรับทั้งสิ้น 83,300.00 เหรียญ จากที่ประกาศเมื่องานเสร็จสิ้นหมาดๆ คือ 82,736.00 เหรียญ ส่วนยอด รายจ่ายตลอดงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,153.16 เหรียญ

พร้อมกันนั้น ท่านพระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการวัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งมติคณะสงฆ์เตรียมจัดงานอายุ วัฒนมงคลครบ 7 รอบ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการอำนวยการวัด ไทยฯ พร้อมทั้งฉลองสมณศักดิ์ถวายท่านเจ้าคุณองค์ใหม่ คือ ท่านสุมนะ หรือนามสมณศักดิ์พระราชทานว่า พระวิเทศ ธรรมวงศ์ และท่านพระครูองค์ใหม่ คือ ท่านพระครูวิเทศชัยคุณ หรือท่านขวัญชัย โดยจะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์ ปฏิธรรมวัดไทยฯ ในวันเดียวกันด้วย กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ ใหญ่พอดี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. หลังจากนั้นจะเป็นการทำบุญตักบาตรสร้างศูนย์ปฏิบัติ ธรรม พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลและฉลองสมณศักดิ์ตามลำดับ ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมด้วยช่วยกัน และ ขอแรงศรัทธาจากพี่น้องไทยทุกถ้วนหน้า ร่วมกันเป็นเจ้าภาพศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์รวมกิจกรรมครบวงจรของชุมชน ไทย เพราะเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลายของชุมชนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำบุญสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรมแล้วบุญนั้นก็จะแผ่ไพศาลไปสู่ชมชนไทยอย่างแน่นอน

ช่วงนี้ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2559 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา องค์กรหลักของคณะสงฆ์ไทยในอเมริกา ซึ่งเป็นเสมือนผู้แทน ของคณะสงฆ์ไทยในเมืองไทย ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตทั่วอเมริกา เป็น กำลังใจและแรงใจใน การขับเคลื่อนศาสนกิจเพื่อรักษาศรัทธาของญาติโยมในอเมริกา ได้จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 40/2559 ขึ้น ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ พร้อมทั้งฉลองรัตนอุโบสถศาลาอันสง่างาม และทำบุญอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ของท่านเจ้าอาวาส คือ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ 3 ทำหน้าที่ดูแล การศึกษาของพระธรรมทูตทั่วอเมริกา ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมสนับสนุนและถวายการอุปถัมภ์พระคุณเจ้า ที่เข้าร่วมประชุมตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

ในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลท้องสนามหลวง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2559 โดยวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงาน และพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแก่พระเถรานุเถระและอุบาสกอุบาสิกาผู้บำเพ็ญคุณ ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ ในโอกาสนี้ ท่านพระครูศรีธรรมานุสิฐ (ทรงชัย ธวชฺชโย) พระเลขา นุการวัดไทยฯ เป็นหนึ่งในพระธรรมทูตที่เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในวันดังกล่าว โดยท่านเดินทางกลับ เมืองไทยวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอแสดงมุทิตาจิตมา ณ โอกาสนี้

ข่าวฝาก..... อุมาพร บัวผึ้ง นักร้องดังดาวค้างฟ้า เจ้าของรางวัลเสาอากาศทองคำพระราชทาน แผ่นเสียงทองคำพระ ราชทาน และ เจ้าของรางวัลตุ๊กตามหาชน เจ้าของบทเพลงต้นฉบับอันลือลั่น เช่น หนึ่งหญิงสองชาย นานเท่าไหร่ก็จะ รอ ร้อยชู้หรือจะสู้เมียตน และอีกหลายๆ เพลง โดยช่วงนี้เดินทางมาพักผ่อนในอเมริกา และกำหนดเปิดการแสดงแบบ มินิคอนเสิร์ตที่ร้าน Original Khun Dang Restaurant เลขที่ 8210 Sepulveda Blvd, Van Nuys, CA 91402 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เวลา 19.00-22.00 น. บัตรราคา $35 รวมอาหารบุฟเฟต์และเครื่องดื่ม ขอเชิญ คอเพลงหวานย้อนยุคไปร่วมรำลึกถึงความหลังโดยทั่วกัน