ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 28 มกราคม 2566

ครูแซม ชูเกียรติ เพชรฉลู หนึ่งในครูอาสาสมัครภาคปกติ สอนดนตรีไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ปีการศึกษา 2565 จากศูนย์ส่งเสริมสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องเดินทางกลับเมืองไทยเพื่อเข้ารับการรักษาสุขภาพในระยะยาว จากการตรวจพบและการแนะนำของหมอ โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ครูชูเกียรติ ได้เกิดอาการมือเท้าชา ทางวัดโดยท่านพระครูวชิรชยาทร (ท่านลือ) ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครอง ได้นำส่งโรงพยาบาลไกเซอร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลอยู่ใกล้วัด แบบ Emergency

จากการตรวจของหมอพบว่า ครูชูเกียรติมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และมีตุ่มเนื้องอกที่ไต ซึ่งยังวินิจฉัยไม่ได้แน่นอนว่าเป็นอะไร หมอแนะนำว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้ให้ครูชูเกียรติพักผ่อนเพื่อดูอาการตามคำแนะนำของหมอ ซึ่งครูชูเกียรติได้แจ้งให้ทางบ้านที่เมืองไทยได้รับทราบ ด้วยความห่วงใยทางบ้านโดยคุณพ่อคุณแม่ได้ขอให้ครูชูเกียรติเดินทางกลับไปรักษาที่เมืองไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทางวัดจึงได้แจ้งเรื่องราวทั้งหมดไปที่ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรับทราบ และดำเนินการให้ครูชูเกียรติเดินทางกลับโดยเร็ว ซึ่งครูชูเกียรติมีกำหนดเดินทางในวันพุธที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 23.00 น. โดยสายการบิน EVA โดยมีท่านพระครูสังฆรักษ์เยือนศรัณย์ รองครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นเพื่อนเดินทางกลับไปด้วยกัน

ครูชูเกียรติ “แซม” เพชรฉลู เป็นชาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538 จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เอกดนตรีไทย (ปีพาทย์) มีความสามารถทางด้านการประพันธ์ อ่านทำนองเสนาะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ความสำคัญทางภาษาไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการครูอาสาสมัครภาคปกติ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับการคัดเลือกมาประจำ ณ โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส โดยเดินทางถึงวัดไทยฯ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เริ่มต้นการเรียนการสอนและปฐมนิเทศผู้ปกครอง ร่วมกับเพื่อนๆ ครูที่ได้รับการคัดเลือกมาด้วยกันอีก 5 คน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม เป็นต้นมา