ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 มิถุนายน 2558

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานฉลอง 19 ปี วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA, ฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ, ตราตั้งพระอุปัชฌาย์, รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาธรรมนิเทศ) พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ทำวัตรสวดมนต์ เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา


วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฏาคม 2558 คุณวีระ – คุณศุภลักษณ์ สาตรักษ์ ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน – ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร:(951) 360-3795, 360-3495


งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 39 และงานฉลองสมณศักดิ์หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคล วิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส วันแรก ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อว่า “ไตรวรรษแห่งการ ส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดน” โดย สมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดไทยแอล.เอ. และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ พระคุณ เจ้าจากวัดต่างๆ และผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานเข้าเรียนตามวัดในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาอย่าง อบอุ่น แม้จะต้องเดินทางมาจากแดนไกล เช่น ผู้ปกครองและคุณครูจากแซนดิเอโก จากวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นต้น

หลายท่านนำเสนอข้อคิดความเป็น และประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ซึ่งท่านคณบดีครุศาสตร์รับที่จะนำ ไปดำเนินการตามนโยบายของคณะที่มุ่งมั่นพัฒนาครูอาสา สรรหาเครือข่าย และนำพาสถาบัน แล้วนำสู่แนวการปฏิบัติ จัดระบบคัดสรรครูสู่การสืบสานความเป็นไทย สร้างเครือข่ายที่มั่นคงเข้มแข็ง ร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอนภาษาไทยก้าวไกลนำความรู้ความเข้าใจสู่สังคมไทยในต่างแดน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงานที่รับผิด ชอบการเรียนการสอนภาษาไทยโดยตรง ได้รับรู้รับฟังจากสภาพการณ์ที่เป็นจริง อันจะก่อเกิดพัฒนาการต่อการปลุกจิต สำนึกของลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน

สำหรับพระคุณเจ้าพระมหาเถรานุเถร และพระธรรมทูตจากวัดต่างๆ ในอเมริกา ยุโรป เอเชีย และโซนต่างๆ ทั่วโลก ที่เดินทางมาร่วมประชุมนั้น เพียงวันแรกก็เป็นจำนวนทั้งสิ้น 210 รูปแล้ว ยังเหลือเวลาอีก 4 วัน บรรดาหลวงพี่หลวงพ่อ ทั้งหลายก็คงจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ จากประมาณการที่คาดไว้ว่า 400 รูป น่าจะไม่ไกลจากความจริง โดยเฉพาะวันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน เวลา 06.03 น. เป็นวัดนัดหมายที่พระคุณเจ้าจะเดินบิณฑบาตรอบๆ วัดไทย ผ้ากาสาวพัสตร์เหลือง อร่ามรอบวัดไทยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นภาพแห่งความทรงจำของพี่น้องไทยในต่างแดน และจะเป็นภาพ ประวัติศาสตร์ของวัดไทยฯ อีกครั้งหนึ่ง ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมพลังกันสร้างความทรงจำอันล้ำค่าในต่างแดนร่วม ทำบุญตักบาตรพระคุณเจ้าตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน