ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 พฤษภาคม 2561

ในฉบับนี้ เราจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของวัดโพธิวารีย์กันครับ