ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 6 ธันวาคม 2557

แม่กองบาลีสนามหลวงอนุมัติให้เปิดสนามสอบบาลีสนามหลวงครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะจัดสอบครั้งที่ 1 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.5 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ.2558 นี้ ที่สนามสอบวัดไทยสอสแองเจลิส.. ขอนิมนต์พระภิกษุสามเณรผู้สนใจสอบบาลี..ส่งใบสมัครขอสอบภายในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ที่สำนักงานรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาวัดสุทธาวาส โทร: (951) 360-3795, 360-3495

อาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 Thomas & Annie Su Lao พร้อมครอบครัว ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันพ่อและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน “สร้าง Parking Lots 83 คัน” ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์


วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ ผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงาน เอกชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์ประมุขของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นมิ่งขวัญของประชาชาวไทยทั้ง ในและนอกประเทศ ในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพิธีมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา “87 พรรษามหาราชา” และงานวัน พ่อแห่งชาติ จัดโดยคณะครูอาสาสมัครโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เจษฎา กตเวทิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนำพสกนิกรน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมสำคัญอันเนื่องด้วยพิธีเฉลิมพระเกียรติและงานวันพ่อแห่งชาติ คือ การคัดเลือกคุณพ่อดีเด่นของชุมชน และคุณพ่อดีเด่น ของโรงเรียนประจำปีเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกพี่น้องไทยที่คุณประโยชน์ให้วัดและ สังคมไทยเป็นสำคัญ ซึ่งพี่น้องไทยที่ได้รับการคัดเลือกปีนี้ โดยเฉพาะคุณพ่อดีเด่นชุมชนไทย คือ ต่อศักดิ์ ผดุงโยธี สุรพล สุขถาวร และ สุรพล โรจน์พลาเสถียร ส่วนคุณพ่อดีเด่นโรงเรียนที่คณะครูอาสาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์กับโรงเรียน และอัธยาศัยของลูกๆ ที่ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นหลัก

คุณพ่อที่ได้ รับการคัดเลือกประจำปีนี้ คือ ชั้นอนุบาล คุณพ่อนรากรณ์ ศรีสังข์งาม คุณพ่อของน้องวาเลนทิน่า ชั้นประถมปีที่ 1 พอล สไนเดอร์ คุณพ่อของน้องเทย่า สไนเดอร์ ชั้นประถมปีที่ 2 นพดล พุ่มพวง คุณพ่อของน้องแพรวา ด.ญ.อมิตา พุ่มพวง ชั้นประถมปีที่ 3 เลิศ ณรงค์ชัยสกุล คุณพ่อของน้องเจนนี้ ด.ญ.เจนิสา ณรงค์ชัยสกุล ชั้นประถมปีที่ 4 คือ จักรกฤษณ อนันต์บัณฑิตกุล คุณพ่อของน้องแอน ด.ญ.จรรยพร อนันต์บัณฑิตกุล ชั้นประถมปีที่ 5-6 มานพ กลกาญจ์กิจ คุณพ่อของน้อง เรย์ ด.ช.ชนนท์ กลกาญจ์กิจ ส่วนชั้นมัธยมคือ เรวัฒน์ รัศมีเกียรติศักดิ์ คุณพ่อของน้องแทมมี่ รัศมีเกียรติศักดิ์ สำหรับแผนก นาฏศิลป์ คุณพ่อที่ได้รับคัดเลือก คือ มนตรี สุขสงวน คุณพ่อของน้องเมย์ และแผนกดนตรีไทย คือ จีรเดช เดชดำรงวุฒิ คุณพ่อของน้องเอเจและน้องโจโจ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งรับประทาน อาหารฟรีตามบูธต่างๆ ซึ่งผู้แทนสมามคมชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยร่วมกันบริการถวายเป็นพระราชกุศลโดยทั่วกัน