ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 27 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาบ่าย 3 โมง ณ อุโบสถศาลาวัดไทยฯ ชั้นล่าง ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์วัดไทยฯ และคณะกรรมการวัด เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ โดยท่านเริ่ม เจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.30-15.00 น. และเลือก คุณตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เป็นประธานจัดงาน โดยมีคุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกสมาคมไทยฯ คนใหม่ มีรองประธานท่านที่ 1 คุณจีน่า ปรีชา เป็นรองประธานท่านที่ 2 และ คุณเชอร์รี่ คำลือ เป็นรองประธานท่านที่ 3

โดยกำหนดกิจกรรมในงาน เป็นพิธีทำบุญตักบาตรยามเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จบแล้วร่วมใจกันถวายภัตตาหารเพล แล้วเวลา 13.00 น. เป็นพิธีเปิดงานบนอุโบสถศาลา จบแล้วพระสงฆ์ทั้งวัดสวดมาติกาบังสุกุล อัฐิ รูป และรายชื่อของบรรพบุรุษ หรือบุพการีชน พร้อมอุทิศส่วนกุศลตามประเพณี และต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลบริวารสงกรานต์ รายการสุดท้ายเป็นพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของชุมชนไทย โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องอนุวัตรตามกฎระเบียบของท่านราชการท้องถิ่น ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้อย่างเคร่งครัด ก็ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ของวัดไทยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน และร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าบริวารสงกรานต์ กองละ $50.00 เพื่อเป็นใช้จ่ายบำรุงศาสนสมบัติของวัดด้วย ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ ขอเสนอพุทธพจน์สำหรับเป็นข้อคิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย จากหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน” ฉบับวาระ 100 ปี ชาตกาล อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ พุทธศักราช 2560 หน้า 160 ว่าด้วย ถ้ากลัวทุกข์ก็อย่าทำชั่ว ดังต่อไปนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เชตวนาราม ของอนาถปิณฑิกคฤหบดี ใกล้กรุงสาวัตถี สมัยนั้นเด็กๆ หลายคนจับปลาอยู่ในระหว่างกรุงสาวัตถี กับเชตวนาราม ขณะนั้น เป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสก (นุ่งผ้า) แล้ว ทรงถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กๆ หลายคนเหล่านั้นกำลังจับปลาอยู่ จึงเสด็จเข้าไปหา แลล้วตรัสว่า “เด็กๆ ทั้งหลาย พวกเธอกลัวทุกข์ ไม่รักทุกข์ ใช่หรือไม่ เมื่อเด็กทั้งหลายกราบทูลรับว่า “เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายกลัวทุกข์ ไม่รักทุกข์”

จึงทรงเปล่งอุทานนี้ ในเวลานั้นว่า “ถ้าท่านทั้งหลายกลัวทุกข์ ถ้าทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็อย่าทำกรรมชั่ว ไม่ว่าในที่แจ้ง หรือในที่ลับ ถ้าท่านทั้งหลายจักกระทำ หรือกระทำความชั่วอยู่ ก็จะไม่พ้นไปจากทุกข์ได้ แม้จะตั้งหน้าหนีไปอยู่” (ที่มา : ขุททกนิกาย อุทาน 25/115/128)


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูวิเทศกัลยาณธรรม และปลูกต้นสนดินสอ (ทางทิศตะวันออก) วันที่ 7 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน แจกอาหารโรงทาน แจกของที่ระลึก ถือศีล ฟังเทศน์ ปลูกต้นสนดินสอ และจะมีการเปิดตลาดการกุศลวันอาทิตย์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก “พระอาจารย์สมบัติ-หลวงพ่อวิเวกานันทะ” วันที่ 21 มีนาคม 2564 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังเทศน์ มาติกา-บังสุกุลอุทิศ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้