ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 3 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยแอลเอ ชั้นล่าง ได้มีการประชุม ร่วมระหว่างพระธรรมทูต และพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ โดยท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 3 ดูแลฝ่ายการศึกษาของสมัชชาฯ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ เพื่อ ปรึกษาหารือวางแผนการจัดอบรมบาลีก่อนสอบ และการทอดผ้าป่าเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสำนักเรียนคณะ สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พระคุณเจ้าพระธรรมทูตผู้แทนวัดต่างๆ ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เมตตาเป็นประธานเปิด การประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอให้จัดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2561 ณ วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย พระมุนีวิเทศ เจ้าอาวาส และกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เป็นผู้อำนวยการการจัดอบรม และกำหนดให้วัดต่างๆ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและ ถวายน้ำปานะ โดยเริ่มที่วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป สำหรับการทอดผ้าป่าเป็นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมนั้น ที่ประชุมกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 และกำหนดให้มีพิธีเนื่องในวัน มาฆบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยเป็นการสวดสรภัญญะของเยาวชน การแสดงเนื่องในวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาค และทอดผ้าป่าของแต่ละวัดเป็นรายการสุดท้าย ขอเชิญญาติโยมผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศลสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ร่วมฉลองงานบุญ พิธีธรรมสมโภช อายุวัฒนมงคล 86 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงาน วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ คุณซูซี่ 1 กอง $200 คุณพิมพา นนทวานิช 1 กอง $200 คุณเปรมฤดี 1 กอง $200 คุณแอนนา ชิน (เพื่อนคุณซูซี่) 1 กอง $200 คุณสมชาย ไทยทัน 1 กอง $200 คุณ กมลมาลย์ กิจราช-คุณนารีรัตน์ ขาวสุข 1 กอง $200 คุณนุจรี สาธิตกิจ 1 กอง $200 คุณกิจจา-คุณรัชดา คุณาธรรม 1 กอง $200 คุณรัชนี เปรโมซ่า และครอบครัว (เพื่อนคุณวราภรณ์ แสนสระดี) 1 กอง $200 คุณกุลทิพย์ คุณวันทานิต $100 คุณ จารุวรรณ บุณย์พุทธิกุล 1 กอง $200 คุณสวน แสวงวงค์ 1 กอง $200 คุณแม่วิไล เย็นบำรุง 1 กอง $200 คุณนิดา สิทธิเดช 1 กอง $200 คุณสมนึก ธาระ 1 กอง $200 ตระกูล "ยุทธมานพ" (ป้านิจ) 1 กอง $200 คุณสริตา สังข์เฉย 1 กอง $200 คุณรสสุคนธ์ วรศรี 1 กอง $200 คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช 1 กอง $200 คุณมาลี เหมือนรักษา 3 กอง $600 คุณ ประนอม เหมือนรักษา 3 กอง $600 และ คุณกฤติกา เมฆศรีวรวรรณ 1 กอง $200 ขออำนาจแห่งบุญและ คุณพระรัตนตรัยบันดาล ให้ท่านผู้ศรัทธา ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ เจริญในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมตลอด กาลเป็นนิตย์ เทอญฯ

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “วงศ์ก้อนทอง” ที่ ได้สูญเสีย “หมู่เชาว์” ส.อ.เชาวลิต วงศ์ก้อนทอง อดีตประธานชมรมอดีตทหารไทยในสหรัฐอเมริกา และหน่วย รปภ. ของ วัดไทยฯ ไปอย่างไม่มีวันหวนคืนด้วยวัย 80 ปี เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เจ้าภาพกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศตามประเพณี ระหว่างวันที่ 7-8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) วัดไทยฯ ชั้นล่าง โดยวัด ไทยฯ เป็นเจ้าภาพคืนแรก (7 ก.พ. ) อดีตกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ นำโดย คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร เป็นเจ้าภาพคืนที่ 2 (8 ก.พ.) ครอบครัววงศ์ก้อนทอง และชมรมอดีตทหารไทยฯ เป็นเจ้าภาพคืนสุดท้าย (9 ก.พ.) โดยคืนแรกมีพิธีรดน้ำศพเวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป พิธีสวดเริ่มเวลา 19.30 น. ทุกคืน ขอเชิญท่านที่เคารพนับถือไปร่วมพิธีตามวันและเวลา ดังกล่าวโดยทั่วกัน


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 วัดสุทธาวาสจัดงานบุญวันมาฆบูชา ทำบุญตักบาตร และถวายผ้าป่าทุนสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณสุจิต พุ่มวิเศษ เป็นประธานทอดผ้าป่าทุนสร้างโรงทาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc เว็ปไซต์ www.suddhavasa.org