ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 13 พฤษภาคม 2557

ขณะนี้วัดไทยลอสแองเจลิส กำลังดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมชนกนาถ ซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดงานระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยการนี้ หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการบอร์ดของวัด พร้อมด้วยกรรมการวัดไทยฯ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส พร้อมใจกันจัดสร้างขึ้นเพื่อพี่น้องไทยใน รัฐแคลิฟอร์เนียและเขตใกล้เคียง ซึ่งไม่ได้เดินทางกลับเมืองไทยในช่วงนั้นได้มีโอกาสน้อมเกล้าฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมๆ กับที่เมืองไทย โดยพระเมรุมาศจำลอง 9 ยอดนี้จะเหมือนกับที่สร้าง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงทุกประการ เพียงแต่ย่อส่วน ลงมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของวัดเท่านั้น

สำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการสร้างพระเมรุมาศจำลองครั้งนี้ คือ “ช่างหมาน” คุณสมาน โสธนเมธีกุล ผู้เคยฝากฝีมืออันลือชื่อไว้ แล้วเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2551 ซึ่งวัดไทยฯ จัดพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พี่น้องไทยที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์แน่นลานวัดไทยฯ ต่างก็กล่าวขวัญ ถึงความสวยงามของพระเมรุว่างดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยิ่ง สำหรับงานครั้งนี้ “ช่างหมาน” ปล่อยฝีมือเต็มที่ชนิดที่เรียกว่า ขอทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อเทิดไท้ ธ สู่สวรรคาลัย

ช่างหมานเริ่มงานมาได้ 3 สัปดาห์แล้ว โดยเป็นการสร้างเครื่องประดับพระเมรุมาศก่อน เรียกว่า “บังแทรก” มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก ซึ่งขณะนี้ได้นำตัวอย่างมาตั้งโชว์ไว้ที่อุโบสถศาลาแล้ว เชิญมาชมกันได้และร่วมเป็นเจ้าภาพ บูชาตามศรัทธา บังแทรกขนาดใหญ่ให้บูชาเป็นเจ้าภาพ 50 เหรียญ ขนาดกลาง 35 เหรียญ และขนาดเล็ก 25 เหรียญ ถือเป็น การร่วมน้อมเกล้าฯ ร่วมบุญส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอีกส่วนหนึ่งด้วย

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วัดไทยฯ ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศ พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) และพระครูวชิรชยาทร (ท่านบุญลือ) ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับพระกรุณาเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชา คณะชั้นสามัญ และพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 โดยในงานจะมีพิธีทำ บุญตักบาตรพระสงฆ์ 73 รูป พิธีแห่สัญญาบัตรพัดยศ แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พิธีทักษิณานุปทาน ถวายน้ำสรงและแสดงมุทิตาจิต โดยพิธีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญทุกท่านเข้า ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ เป็นประธานจัดงาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

วัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่ข้างต้น


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญปฏิบัติธรรม วิปัสสนากัมมัฏฐาน 10 วัน 10 คืน โดยมีพระอาจารย์มาสอนจากประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-14 พฤษภาคม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า เพล และน้ำปานะ ได้ทุกวัน และขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญงานวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com