ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 พฤษภาคม 2555

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รับสมัครนักเรียนชาย-หญิง เรียนภาษาไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน สอนโดยคณะครูอาสาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครูท้องถิ่น ติดต่อสอบถามได้ที่วัดพุทธิชิโนฮิลส์