ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 พฤศจิกายน 2557

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา “87 พรรษามหาราชา” ซึ่งคณะวัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 โดยกิจกรรมต่างๆจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปนั้น นอกเหนือจากพิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีมหาราชา และงานวันพ่อแห่งชาติแล้ว ทางวัดได้ จัดให้มีโรงทานบริการอาหารฟรีด้วย โดยเริ่มเวลา 11.00 น. เป็นต้นไปนั้น ขอเชิญผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และองค์กรเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานถวายเป็นพระราชกุศล กรุณาแจ้งความจำนงที่ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ (ท่านเริ่ม) โทร. 818-445-6366 ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ก็จะแจ้งให้ทราบตามลำดับ

ย้ำกันอีกครั้ง ขอเชิญศิษยานุศิษย์และท่านที่เคารพนับถือร่วมงานถวายการต้อนรับและแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศเนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อใหญ่เดินทางกลับจากเมืองไทยหลังจากได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพมงคลวิเทศในวันอาทิตย์ที่14 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยทางวัดจะแจ้งรายละเอียดของงานให้ได้ทราบตามลำดับ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันพ่อแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com