ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 มิถุนายน 2559

ย่างเข้าสัปดาห์ที่ 2 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทยแอล.เอ. โดยคณะครูอาสาสมัครจากโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 11 ท่าน อ.ดร.ปิยานี “ครูปิ่น” จิตร์เจริญ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า หรือครูใหญ่ พร้อมด้วยน้องๆ ครูอาสาอีก 10 ท่าน ช่วยกัน “จับปูใส่กระด้ง” อย่างทุ่มเทไม่นำพาความเหนื่อยยาก จากเด็กๆ ที่มา เรียนในสัปดาห์แรกไม่เกิน 60 คน กลายเป็น 90 คนขึ้นไปในสัปดาห์ที่ 2 โดยเฉพาะชั้นประถมปีที่ 1 โดยครูจุ่น ผาสุข เฉลยผล นักเรียน 34 คน มากกว่าชั้นอื่นใดเลยต้องใช้ครู 2 ท่านช่วยกันดูแล แม้จะแสนเหนื่อยกับความ “น่ารัก” ของ เด็กไทยเมดอินแอล.เอ. แต่คุณครูก็ยังยิ้มได้และยังเปิดรับไม่อั้น ขอเชิญผู้ปกครองนำลูกหลานไปสมัครเรียนได้ทุกวัน

สำหรับกิจกรรมที่คณะครูนำเสนอในสัปดาห์นี้ เป็นผลงานเลื่องชื่อของสุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทยสมัยต้นกรุงรัตน โกสินทร์ คือตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี โดยมีครูรัก อ.สิทธิชัย ยาแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบ นำเสนอความเป็นมาของตัว ละครสำคัญๆ ในเรื่องผ่านการ์ตูนบนโบสถ์หลังจากไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว จากนั้นตัวแทน ครูและนักเรียนก็แต่งเลียนแบบตัวละครโชว์เพื่อนๆ ได้เฮฮากันอย่างมีบรรยากาศ ส่วนในชั้นเรียนคุณครูก็ให้นักเรียน ช่วยกันเขียนภาพตัวละครตามจิตนาการของตัวเอง เสริมสร้างให้นักเรียนได้รู้จักคิดและนำเสนอผลงาน คุณครูก็จะทำ การตรวจสอบและให้คะแนนและรางวัลเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป โดยการเรียนการสอนนี้จะดำเนินต่อไป จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม เรียนสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ถึงศุกร์ เชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้

อันเนื่องจากงานอายุวัฒนมงคล 7 รอบ (84 ปี) หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธาน กรรมการอำนวยการวัดไทย งานฉลองสมณศักดิ์และงานฉลองเสาเสมาธรรมจักรพระราชทาน เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยเป็นเบื้องต้นนั้น ได้มีพี่น้องไทยผู้ศรัทธาเห็นความจำเป็นและประโยชน์ สูงสุดเพื่อชุมชนไทยและลูกหลานไทยในวันข้างหน้า ได้ร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเป็นทุนในการก่อสร้างดัง กล่าว วัดไทยขออนุโมทนาบุญท่านผู้ศรัทธาดังต่อไปนี้

คุณ Henry D Nelson $2,000.00 คุณ Usanee Chuenkasame $500.00 คุณ Supha Khongharaenchok $600.00 คุณ Rashada Kunatam $2,500.00 คุณ Ngoclien Trieu Mudita $300.00 คุณ Rayong-Kanya Sangnil $5,009.00 คุณ Surapee Chetnakarnkul $2,000.00 คุณ Chao-Krisana Ujamras $500.00 คุณ Voramitra Hiranjaruvong $2,500.00 คณะเด็กวัด $1,010.00 คุณ Suchitra Snamtong $1,000.00 คุณ Loi-Irene W. Huynh $500.00 คุณ Thang Huynh Kim Ngan Nguxnh $300.00 คุณภาวนา มณีขาว และ คุณมงคล คุณธนนท์ คุณธนพล พลับพลาเถื่อน $10,000.00 และ คุณพ่อบ็อบ - คุณแม่ทองหล่อ เมย์ $5,000.00 ขออนุโมทนาบุญจงเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ประสบ แต่ความสุขความเจริญและเจริญในธรรมตลอดกาล

ขออนุโมทนาบุญ คุณสุนทรี “นิดวัดไทย” โรจน์พลาเสถียร ที่มีศรัทธาจัดงาน “รวมใจเสริมบุญ” ขึ้นที่ไทยแลนด์พลาซ่า เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา รวบรวมรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเงิน 8,119.00 เหรียญ (แปดพันหนึ่ง ร้อยสิบเก้าเหรียญถ้วน) เพื่อมอบถวายเป็นค่าภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมอบผ่านศิษย์เก่าของวัด พระมหาบุญลือ วชิรเมธี ซึ่งท่านจะเดินทางกลับเมืองไทยวันที่ 28 มิถุนายนนี้ แล้วจะนำไปมอบถวายตามเจตจำนงต่อไป ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไป


วัดสุทธาวาสจัดทำบุญวันอาสาฬหบูชา หล่อเทียน เข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 นี้ โดยมีคุณลิสา วิชยานนท์ เป็นประธานทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงประกาศขอเชิญชวนสาธุชนออกโรงทานและร่วมทอดผ้าป่าสร้างโรงทานในวันดังกล่าว เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/