ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 8 กรกฎาคม 2560

ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัด ไทย เป็นโครงการร่วมแรงร่วมใจระหว่างวัดไทยแอล.เอ. กับคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ.ประภาศรี สีหอำไพ และ รศ.ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้จุดประกายตอบรับความดำริของ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพโสภณ หัวหน้า สงฆ์ หรือเจ้าอาวาสวัดไทยฯ เมื่อปี 2527 เป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 34 แล้ว คณะครูอาสาฯ ปีนี้มี ครูเก๋ อ.กาญจนา เบ้าทอง จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้าคณะ หรือเป็นครูใหญ่ นำน้องๆ ครูอาสาให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยด้วยความ ทุ่มเทเกินร้อย และยังเปิดรับสมัครเรียนทุกวัน

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ “สัปดาห์แห่งเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในเทศกาลเข้า พรรษา วัดไทยร่วมกับคณะ ครูอาสาฯ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยพิธีเริ่มเวลา 08.30 น. พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งลูกหลานใน ตอนเช้าต่างก็เข้าร่วมพิธีอย่าง อบอุ่น หลวงพ่อใหญ่วัดไทยฯ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เมตตาเป็นประธานหล่อเทียนเป็น ปฐมฤกษ์ จากนั้นเป็นคณะครูอาสา ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมพิธีหล่อเทียนตามลำดับ เชื่อกันว่าการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดใด วัดหนึ่งสำหรับจุดในเวลาทำวัตรเช้า-เย็นตลอดพรรษา จะทำให้มีสติปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน และวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม เวลาบ่าย 2 โมงเป็นต้นไป คณะครูอาสาจัดพิธีแห่เทียน พรรษาก่อนนำขึ้นถวายพระคุณเจ้าวัดไทยฯ เพื่อจุดในยามทำวัตรสวดมนต์ดังที่เคยปฏิบัติกันมา ขอเชิญญาติโยมสาธุชน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วงนี้น้องๆ ครูประจำการ 1 ปี ทั้ง 10 คน คือ “ครูไมค์” อมรเทพ ศรีเทพ “ครูแตงกวา” ทีภาธ ศรีธนะ “ครูเอิง” นวพร อัจฉริยะเกียรติ “ครูตู่” กชกร สร้อยแสง “ครูท็อก” ประภพ แซ่อึ้ง “ครูเก๋” พรยมล ศรีหาบุตร “ครูติ๊ก” ปัทวรรณ พันชัย “ครูหมิว” วรรณภา เกษสุภะ “ครูแทน” วฤทธิ วาริชกุลจงเจริญ และ “ครูปีใหม่” ชนิสรา โชติศักดิ์ ยังอยู่ในช่วง “Free Time” ส่วนใหญ่ กำลัง “ท่องเมกา” เสาะหาประสบการณ์ตามที่เห็นสมควร โดยทั้งหมดจะเดินทางกลับเมืองไทยวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ร่วมกับผู้ปกครอง จึงกำหนดจัดงานเลี้ยงส่งในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม นี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 น. หรือ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น นำอาหารไปร่วมกัน รับประทาน และพบปะ สังสรรค์กันได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ขออนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณ คณะสงฆ์และญาติโยมชาว วัดไทยศรีโสดาซันแวลเลย์ นำโดยท่านพระครูนิวาสจริยาทร และคณะคุณวิรพิณ อินทร์แก้ว ที่ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพในพิธี สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งบริจาคปัจจัยบำรุงวัดไทยฯ ด้วย โดยคณะวัดไทยศรีโสดาซันแวลเลย์ บริจาค $800 และคณะคุณวีรพิณ อินทร์แก้ว บริจาค $700 ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้เจริญในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมตลอดไป สำหรับพิธีสวดพระ อภิธรรมถวายพระราชกุศลในวันเสาร์ต่อไปตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องพสกนิกรไทยมา ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน