ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 มกราคม 2563

ประชุมประจำเดือนคณะสงฆ์วัดไทยฯ และคณะกรรมการบริหารวัดไทยฯ เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และกรรมการวัดเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า โดย “ท่านเจ้าคุณเริ่ม” พระวิเทศกิตติคุณ และพระมหาดุสิต ญาณภูสิโต เลขานุการวัดไทยฯ ช่วยกันดำเนินการประชุม พระวิเทศกิตติคุณได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า วัดไทยฯ ของเราได้รับเกียรติจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพจัดฉลองและมุทิตาจิตแด่พระธรรมทูตผู้สอบได้ “เปรียญธรรม” ประโยคต่างๆ ได้ในสนาม หลวง โดยผนวกเข้ากับงานธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ 88 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563

คำว่า “เปรียญธรรม” เป็นระดับการศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทย ภาษาที่จารึกหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า หรือที่ถือกันว่าเป็นภาษาที่จารึกพระไตรปิฎก การศึกษาภาษาบาลีของคณะสงฆ์ไทยก็เพื่อที่จะแปลพระไตร ปิฎกออกมาเป็นภาษาไทยแล้วนำมาแจ้งบอกกล่าวให้ญาติโยมได้เข้าใจกัน เรียกกันว่า การแสดงพระธรรมเทศนา หรือ เทศน์ แบ่งเป็นระดับเปรียญธรรมประโยค 1-2 ถึงเปรียญธรรมประโยค 9 พระคุณเจ้าที่เรียนภาษาบาลีและสามารถสอบผ่านได้ตามเกณฑ์วัดผลของแม่กองบาลีสนามหลวงตั้งแต่เปรียญธรรมประโยค 3 ขึ้นไปจะมีคำนำหน้าชื่อว่า “พระมหา” ไปตลอดชีวิต

สำหรับคณะสงฆ์พระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ที่มาปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามรักษาศรัทธาของญาติโยมนั้น ล้วนมีระดับความรู้ด้านภาษาบาลีแตกต่างกันออกไป และต่างก็ต้องการยกระดับความรู้ด้านนี้ให้สูงยิ่งๆ ขึ้น จึงได้รับอนุมัติจากแม่กองบาลีสนามหลวงให้จัดตั้งเป็น “สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา” ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านภาษาบาลีระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการจัดสอบเป็นครั้งแรก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยท่านแม่กองบาลีสนามหลวง พระพรหมโมลี เดินทางมาจัดสอบด้วยตนเอง ณ บัดนี้กาลเวลาผ่านมา 5 ปีแล้ว มีพระสงฆ์ธรรมทูตสามารถสอบผ่านระดับต่างๆ ได้เป็นจำนวน 23 รูป วัดไทยฯ จึงได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองและมุทิตาจิตพระธรรมทูต โดยผนวกเข้ากับงานอายุวัฒฑนมงคลครบ 88 ปี หลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ ดังกล่าว ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาถวายแด่พระธรรมทูตตามกำลังศรัทธา นอกจากได้บุญความเอิบอิ่มแจ่มใสแล้วย่อมได้ชื่อเป็นผู้ รักษาพระศาสนาตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงมอบหมายไว้ด้วย

ส่วนงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์วัดไทยฯ วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดงานสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี คือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน 2563 โดยปีนี้ คุณกนิษฐา เพอไรดา นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงาน ตามรอยงานเทศกาลสงกรานต์ครั้งแรกของวัดไทยฯ เมื่อปี 1979 ซึ่งมี คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ บอกอ นสพ.สยามมีเดีย นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ในขณะนั้น เป็นประธานจัดงาน สำหรับประธานจัดประกวดเทพีสงกรานต์ปีนี้ คือ คุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี เป็นประธาน คุณวิลลี่ วัฒนวงศ์คีรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และ “ครูป้อม” กฤติกา เมฆศรีวรวรรณ เป็นประธานกองประกวดมิสซิสสงกรานต์นานาชาติ โดยจะมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดถึงโดยพร้อมเพรียงกัน


ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา สมทบทุนสร้างศาลาโรงทานวิเทศธรรมคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยคุณแอนนา ชินน์ คุณซูซี่ สตีเวนสัน เป็นประธานจัดงานและทอดผ้าป่า

วัดสุทธาวาสขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Saturday Meditation โดยเป็นการทำสมาธิในทุก ๆ เช้าของวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.00 am.

ด้วยวัดสุทธาวาส จะจัดงานสมโภชวัดครบ 23 ปี วันอาทิตย์ที่ 8มีนาคม2563 เวลา 10.00 น.-เวลา 15.00 น.ในงานจะมีพิธีรวบรวมทุนเพื่อสร้างฐานรากศาลาโรงทานวิเทศธรรมคุณ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญ สมทบทุน หรือร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทางมา ณ ทีนี้