ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 4 เมษายน 2558

ประชุมคณะสงฆ์วัดไทยฯ และคณะกรรมการจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2558 เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่าน มา บุญส่ง อนันตสุคนธ์ แห่ง NTW Import & Export (USA) Inc. ประธานจัดงาน อักษราภัค เกตุทอง ประธานประกวด เทพีสงกรานต์ ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และสองพี่น้องจากสมาคมอีสาน พูนสิน สุทธิสาร และ วราภรณ์ เกษมศิลป์ ประธานจัดประกวดมิสซิสสงกรานต์ และกรรมการแผนกต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เป็น ประเมินผลการเตรียมความพร้อมของงานครั้งสุดท้าย โดยหัวหน้าแต่ละแผนกต่างส่งเสียงเป็นหนึ่งเดียวว่าพร้อมแล้ว เฉพาะกองประกวดเทพีสงกรานต์ คุณใหญ่ยืนยันว่า สาวงามที่เข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากกองประกวดทุกคน และสาวงามที่ได้รับคะแนกเอกฉันท์เป็นเทพีสงกรานต์ จะได้ตั๋วของการบินไทย ไป-กลับ แอลเอ-กรุงเทพฯ นอกเหนือ จากเงินทุนการศึกษา 1,000 เหรียญ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

งานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 12 ณ ไทยทาวน์ บนถนนฮอลลี่วูด วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ที่จะถึงนี้ วัดไทยฯ โดยโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ส่งการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทย และขบวนพาเหรดเข้าร่วมงานอย่างแข็งขันเช่นเคย โดยขบวนพาเหรดปีนี้เน้นสีสันอลังการตามแนวคิด “แอ่วเอื้องเมืองเหนือ” อันเป็นแนวคิดที่จะใช้ในการแสดงงาน มหกรรมดนตรีไทย ครั้งที่ 17 ณ โรงละครของโรงเรียนมัธยมพาโนรามา เมืองแวนนายส์ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 อีก 2 เดือนข้างหน้า เป็นการแสดงของลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตในต่างแดน คือ นครลอสแองเจลิสล้วนๆ เชิญพี่น้อง ไทยอย่าลืมไปชมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเรา

นอกเหนือจากร่วมแสดงทางนาฏศิลป์ดนตรีไทยและขบวนพาเหรดแล้ว วัดไทยฯ ยังได้รับมอบหมายให้จัดพิธีบิณฑบาต ยามเช้าตามประเพณีในบ้านเมืองของเรา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีบริการอาหารแห้งสำหรับใส่ บาตรเป็นถุงเพื่อเป็นการสะดวกสำหรับพี่น้องไทยที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้บูชาใส่บาตรตามกำลังศรัทธา หลังจากใส่ บาตรแล้ว วัดไทยฯ ตั้งบูธสังฆทานรองรับศรัทธาของพี่น้องไทยตลอดวัน โดยที่วันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นิยมนำ อัฐิหรือรูปภาพของบรรพบุรุษไปร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายสังฆทานและมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลกันที่วัด สำหรับงาน ไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลที่ไทยทาวน์ วัดไทยอำนวยความสะดวกสบายให้ถึงที่พี่น้องไทยสามารถบำเพ็ญกตเวทิตา ธรรมตามศรัทธาได้ทันทีที่ไปร่วมงาน ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมบุญปีใหม่ ณ ไทยทาวน์ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ โดยพร้อม เพรียงกัน

ส่วนงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 และงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นเทพ ของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ซึ่งกำหนดงานวันที่ 10-14 มิถุนายน 2558 ก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่แพ้งานอื่นๆ โดยเฉพาะญาติโยมแจ้งความจำนงรับเป็นเจ้าภาพบุญถวายปัจจัยอันควรแก่ สมณบริโภคแด่พระธรรมทูต 400 รูป ที่จะเดินทางจากเอเชีย ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวนั้น โดยการแจ้งยอดรายรับจากฝ่ายบัญชีของวัดไทยฯ ถึง ณ วันนี้ยอดรายรับจากญาติโยมที่มอบถวายรวม ทั้งสิ้นเป็นจำนวน 48,643.99 เหรียญแล้ว ขออนุโมทนาบุญต่อทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สุดท้าย ขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ ครอบครัว “โภควัฒน์” $200 มณี พลอยพลาย & กุมารี สมาธิ $200 วิไล สมานมิตร & แม่ประทุม สุทธิมนัส $200 ทองสุข คาสติลโล $200 สุดารัตน์ โพธิ์ทองสุนันท์ $200 จิตกร-ศิริรัตน์ โชโต $200 สุนทร-อรุณ โชโต $200 สุภาณี ภูมะธน $200 ลินดา หัศคุณ $200 เสถียร นันทวิจารณ์ $200 ลินดา นันทวิจารณ์ $200 รัชนีวรรณ บุตรโคตร $200 อุบล อ่อนน้อม $200 ทัตพิชา แสงสวัสดิ์ $200 ธัญญา อัศวมหากุล $200 ดวงเดือน & LaszLo Seres $200 สุจิตรา โรจนะ $200 พระครูเกษมศาสนวิเทศ (หลวงตา) $10,000 พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ $500 เศวต แม้นสงวน $200 พระครูปลัดขวัญชัย ธมฺมวโร $200 พัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์ $200 คณะวัดพุทธธัมโม เมืองโมเรโน แวลเลย์ $925 แม่ยุพิน รุ่งเรือง $200 พิศาล-ดวงทิพย์ ยอดสุขา $200 น๊อต กัณหะยูวะ $200 เกษมศรี ภวังคนันท์-ระจิต บูรณะสมภพ-กรรณิการ์ วิลเลี่ยมสัน $250 บุญธรรม-ร้อยกรอง ฤกษ์จรัญ $200 กาญจนี โรเบลส $200 และ บริษัท อาร์ ที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด $200 ขอทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจงประสบแต่สุข มีสุขภาพแข็งอายุยืนนานและเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์


วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2558 ซูซี่ Stevenson ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญงานวันสงกรานต์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สมทบทุน สร้างรัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, 360-3495