ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) วัดไทยแอล.เอ.ชุดใหม่ จัดประชุมพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดวัดไทยฯ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ประธานอำนวยการ พระครูเกษมศาสนวิเทศ พระครูสิริกิตติญาณวิเทศ นายอุไร เรือนพรหม นายสมควร วัดจินดา นางภคฤดี ธรรมสโรช และ นายชวพจน์ ถุงสุวรรณ เลขานุการ เริ่มประชุมเวลาประมาณ 15.30 น. ลงมติเห็นชอบตามที่หลวงพ่อใหญ่เสนอให้ นางภคฤดี ธรรมสโรช เป็นเหรัญญิกของวัด มอบหมายงานชิ้นแรกให้ดำเนินการ คือ เดินเรื่องขอยกเว้นภาษีโรงเรือน (Property Tax) อันเนื่องจากการที่วัดมีกุฏิ 10 หลัง และอาคารศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของ ลูกหลานไทย และทำกิจกรรมหลากหลายอยู่ขณะนี้ ต้องเสียภาษีโรงเรือนเมื่อปี 2014 เป็นจำนวนเงิน 100,215 เหรียญ

ในฐานะที่วัดไทยฯ ของเรา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) เรามีสิทธิทำเรื่องขอยกเว้นภาษีโรง เรือนนี้ได้ และที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายภาระหน้าที่ดังกล่าวให้นางภคฤดีไปดำเนินการ นางภคฤดีเคยมีประสบการณ์ด้าน ภาษีโรงเรือนมาก่อน และเคยดำเนินเรื่องขอยกเว้นภาษีโรงเรือนให้วัดมาครั้งหนึ่ง สมัยที่ “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตหัวหน้าสงฆ์วัดไทยฯ รูปที่ 3 เป็นประธานกรรมการอำนวยการ

นอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยต่อจากคณะกรรมการอำนวยการชุดที่แล้ว โดยให้ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไทยลอสแองเจลิส” กำหนดวางศิลาฤกษ์วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ถือเอาวัน คล้ายวันเกิดของหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ เป็นวันฤกษ์งามยามดี โดยอาคารหลังนี้ แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ 2 ชั้นใต้ดินสำหรับเป็นที่จอดรถประมาณ 200 คัน และอีก 2 ชั้นบนพื้นดิน โดยชั้นที่ 2 หรือชั้นบนเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรม และชั้นที่ 1 หรือชั้นล่างเป็นสถานที่ขายอาหารและกิจกรรมต่างๆ ที่พี่น้องไทยสามารถใช้บริการได้ ซึ่ง จะส่งผลให้วัดลดปัญหาต่างๆ กับเพื่อนบ้านได้มาก โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป

เหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนเท่านั้น สำหรับงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงวัดไทยฯ ซึ่งกำหนดงานวันเสาร์- อาทิตย์ ที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 การเตรียมความพร้อมของแผนกต่างๆ เป็นที่พอใจยิ่ง โดยเฉพาะจุดที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดนางนพมาศ สตรีในประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ผู้เป็นตันแบบของกระทงรูปดอกบัว ตอนนี้แว่วๆ จาก ประธานกองประกวด คือ รสสุคนธ์ วรศรี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอเชียนแปซิฟิค มีสาวงามให้ความสนใจสมัครเข้าประกวดบ้าง แล้ว แต่อีกหลายๆ คนยังซุ่มเงียบรอดูทิศทางอยู่ ทางกองประกวดก็ยังเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการ ซักซ้อม และประกาศเบอร์เข้าประกวดของสาวงาม ก็ขอเชิญไปสมัครโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับรางวัลในการประกวดนางนพมาศนั้น สาวงามที่เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากประธานกองประกวด เงินทุนการ ศึกษา 1,000 เหรียญ สำหรับผู้ชนะเลิศได้เป็นนางนพมาศ ส่วนรองอีก 4 คน ก็จะได้รับเงินรางวัลลดหลั่นกันตามลำดับ นอกจากนั้น คณะกรรมการกองประกวดยังได้มอบตำแหน่ง ขวัญใจนพมาศ ขวัญใจสื่อมวลชน นางงามยิ้มสยาม นางงามผิวเนียน และตำแหน่ง นางงาม “งามอย่างไทย” สำหรับผู้เข้า ประกวดและได้รับการคัดเลือกพร้อมทั้งได้รับรางวัลต่างๆ อย่างจุใจ ขอเชิญแม่ยกทั้งหลาย เตรียมตัวเตรียมใจไปลุ้นระทึกกันได้ โดยการประกวดดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.30 น. ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

สำหรับพี่น้องไทยที่มีศิลปประดิษฐ์อยู่ในหัวใจ ขอเชิญส่งกระทงเข้าประกวดชิงรางวัลเงินสด โดยกระทงที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมี เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 10 นิ้ว จะประกอบด้วยวัสดุสดหรือแห้งล้วนๆ หรือจะประกวดด้วยวัสดุผสมทั้งแห้งและสดก็สุดแต่ สะดวก ขอเชิญส่งเข้าประกวดในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณมณฑลพิธีงานลอยกระทง หน้ากุฏิ 1 เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนมีเวลาได้พิจารณาด้วย ก็ขอเชิญพี่น้องไทยร่วมสร้างสีสันบรรยากาศในงานลอย กระทงวัดไทยฯ ของเราโดยพร้อมเพรียงกัน

แจ้งข่าวจากแผนกตลาดอาหารวัดไทยฯ ในงานทอดผ้าพระกฐินและลอยกระทงปีนี้ โดยท่านพระมหาบุญลือ วชิรเมธี แจ้งว่าขณะนี้ แผนกตลาดเปิดให้จองบูธสินค้าพื้นเมือง (Gift Shop) แล้ว ขอเชิญท่านที่มีสินค้าพื้นเมืองอยู่ในมือไปสมัครกันได้ จองก่อนได้ก่อน ติด ต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่เบอร์ 818-579-3217 ทุกวัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com

และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-งานประเพณียี่เป็ง ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จึงขอเรียนเชิญร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ และร่วมบริจาคถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย