ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 กันยายน 2562

ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานฝ่ายการศึกษา เจ้าคณะรัฐภาคใต้ ดูแลมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และเขตใกล้เคียง ได้แจ้งว่า จากเหตุการณ์พายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” เกิดอุทกภัยน้ำท่วมสร้างความเสียหายในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคอิสานและภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งพี่น้องไทยในส่วนต่างๆ ได้ร่วมใจกันรณรงค์เพื่อหาทุนซับน้ำตาพี่น้องไทยมาตามลำดับนั้น ในส่วนของพระสงฆ์ธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจตามรักษาศรัทธาของญาติโยมอยู่ตามมลรัฐต่างๆ ส่วนหนึ่งได้รวบรวมปัจจัยอันจำเป็นต่อการดำรงชีพ ส่งไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ทุกข์ยากเหล่านั้นบ้างแล้ว

และด้วยเจตนารมณ์ในอันที่จะส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก สมัชชาสงฆ์สงฆ์ไทยฯ ในเขตคณะรัฐภาคใต้ ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยขออาราธนาเจ้าอาวาสและ พระธรรมทูตในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รัฐภาคใต้ร่วมรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์และนําผ้าป่ามาทอดถวาย ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ขออาราธนาพระคุณเจ้าพระธรรมทูตทุกรูปได้โปรดอนุเคราะห์ และขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมบุญตักบาตรปัจจัยทิพย์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องไทยผู้เดือนร้อนในภาคอีสานและภาคเหนือโดยพร้อมเพรียงกัน

เป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับวงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุดชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แสดงจำนวน 30 ท่าน นำโดย อ.พรชัย ครองยุติ และ อ.สาวิกา แสนกลาง อดีตครูอาสามัครภาคฤดูร้อนวัดไทยฯ รุ่น 21/2547 ได้ผ่านวีซ่าเข้าอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดเดินทางถึงวัดไทยวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นี้ โดยจะเข้าร่วมการแสดงชุดใหญ่ ในงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทานและงานลอยกระทงวัดไทยฯ วันที่ 26-27 ตุลาคม นี้แน่นอน พร้อมทั้งจัดการแสดงตามสถานที่ต่างๆ ด้วย รับรองได้ว่าพี่น้องไทยจะได้ชมการแสดงโปงลางระดับมืออาชีพอย่างเต็มอิ่มแน่นอน ขอได้โปรดเตรียมตัวเตรียมใจรอชมกันได้

เปิดเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 5 ไปแล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 โดยคณะครูอาสาสมัครท้องถิ่นและคณะครูประจำการ 1 ปี ชุดใหม่ไฟแรง จากโครงการส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน มีครูโอ๊ต สิทธิชัย กันยะ เป็นหัวหน้า ร่วมแรงร่วมใจกันให้การศึกษาอบรมบ่มเพาะลูกหลานไทยที่เกิดและเติบโตต่างแดนอย่างเสียสละทุ่มเท ผู้ปกครองต่างก็ให้ความสนใจส่งลูกหลานมาเรียนรู้ความเป็นไทยมากขึ้นตามลำดับ โดยเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 กันยายน ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 203 คน แบ่งเป็นนักเรียนวันเสาร์ 93 คน วันอาทิตย์ 110 คน โดยเฉพาะวิชาเสริม คือศิลปะ ศิลปะป้องกันตัว และมวยไทย มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพที่เข้มแข็งให้กับเด็กๆ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่ทางโรงเรียนก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้