ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 5 กรกฎาคม 2557

วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานสมโภชวัดครบ 18 ปี และงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com


6 กรกฎาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา และร่วมบุญทอดผ้าป่าสร้างรัตนอุโบสถศาลา ให้เสร็จตามกำหนดเปิดในปี 2016 ติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495


ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว สำหรับการเรียนการสอนภาคฤูดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ จินตกวีเอกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และบุคคลสำคัญของโลกตามคำประกาศของยูเนสโก หน่วยงานด้านวัฒนธรรมของสหประชาชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการแข่งขันคัดลายมือ วาดภาพตัวละครสำคัญ ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี และจัดนิทรรศการแสดงประวัติและผลงานของสุนทรภู่ เด็กๆ ตื่นเต้นกันมากที่รับรู้ว่าไทยเรา มีจินตกวีสำคัญๆ ไม่น้อยหน้าต่างประเทศ

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่โบราณ แสดงถึงความรักเคารพและระลึกถีงพระ คุณของครูผู้อบรมสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ด้วยเมตตา สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างฐานะความมั่นคงเข้มแข็ง ให้ตนเองและครอบครัว พิธีไหว้ครูมักจัดกันในวันพฤหัสบดีตามสถาบันการศึกษาทั่วไป คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน โรงเรียน พุทธศาสนาวัดไทยฯ โดย อ.เหมียว ภัทรพร สิงห์ชัย ครูใหญ่ พร้อมด้วยพี่น้องผองครูจึงร่วมใจกันจัดพิธีไหว้ครูประจำปีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม ศกนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป อุปกรณ์สำหรับไหว้ครู เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ทาง โรงเรียนจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานไปร่วมพิธีกันได้ ตามวันและเวลาข้างต้น

วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นสัปดาห์เริ่มต้นของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (วันเข้าพรรษาคือวันที่ 12 กรกฎาคม) คณะครูอาสาภาคฤดูร้อน โดย อ.ภัทรพร สิงห์ชัย และทีมงาน ร่วมใจกันจัดพิธีหล่อเทียน พรรษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป กล่าวกันว่าการหล่อเทียนถวายพระจุดทำวัตรเช้าเย็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะได้รับอานิสงส์ให้เป็นผู้เฉลียวฉลาดมีไหวพริบประดุจแสงสว่างของดวงเทียนขอเชิญท่านผู้ปกครองและพี่น้องไทย นำบุตรหลานไปร่วมหล่อเทียนพรรษาอันเป็นบุญประเพณี เพื่อความสามัคคีในหมู่คณะและได้ทำนุบำรุงพระพุทธ ศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วย