ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 10 พฤษภาคม 2557

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ ในฐานะรองประธานสมัชชาฯ รูปที่ 1 ดูแลเขตรัฐภาคตะวันตก-ใต้ พร้อมด้วยพระวิเทศธรรมกวี รองประธานรูปที่ 3 และ พระวิเทศธรรมคุณ รองเลขาธิการรูปที่ 1 จัดงาน “วันวิสาขบูชานานาชาติ” ครั้งที่ 2 น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องวันวิสาขบูชา วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันอาทิตย์ที่ 18พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30 – 16.16 น. ณ มลฑลพิธีหน้ากุฏิ 1 วัดไทยฯ

กิจกรรมของงานจะเริ่มขึ้นเมื่อพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ รับบิณฑบาตจากญาติโยม แล้วเริ่มขบวน แห่งพระพุทธรูปจากบริเวณหน้ากุฏิ 5 มาตามถนนแวนนอร์ดเข้าสู่มณฑลพิธีหน้ากุฏิ 1เปิดโอกาสให้ญาติโยมสรงน้ำตลอดวัน จากนั้นผู้แทนชุมชนพุทธชาติต่างๆ แสดงสัมโมทนียกถาเนื่องในวันวิสาขบูชา จบแล้วเป็นพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะแล้วถวายภัตตาหารเพลช่วงบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวพุทธชาติต่างๆ แล้วเป็นพิธีสวด สรภัญญะ มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ เจริญพระพุทธคุณสวดอิติปิโส 108 จบ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณ พระ ปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์ รายการสุดท้ายญาติโยมแต่ละวัดทอดผ้า ป่าสามัคคีและถวายไทยธรรมเป็นเสร็จพิธี

ในงานนี้จะมีบริการโรงทานตลอดงาน ขอเชิญองค์กรสมาคม ชมรมต่างๆ ร่วมตั้งบูธโรงทานบริการอาหารฟรีน้อมถวาย เป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่ ท่านเริ่ม โทร. 818-445-6366 ทุกวัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” วันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com พร้อมเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานปฏิบัติธรรม อยู่ปริวาสกรรม” 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 7 มิ.ย. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ แก่ผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้


25 พฤษภาคม นี้ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง รู้ทันกรรม บรรยายโดย พระอาจารย์ ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล) ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ติดต่อสอบธรรมโทร: (951) 360-3795, 360-3495 และในวันที่ 8 มิถุนายน นี้ ทางวัด ขอเรียนเชิญร่วมฟังธรรมงานถวายสลากภัตต์ แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ ณ รัตนอุโบสถศาลา ชั้น 2 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์