ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 12 ธันวาคม 2558

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม พระชนมพรรษา “88 พรรษามหาราชา” ซึ่งวัดไทยแอล.เอ. โดยคณะครูอาสาโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ร่วมใจกัน จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้แทนหน่วยราชการ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน ร่วมใจกันถวายพระพรโดยพร้อมเพรียง แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งในและนอก ประเทศอย่างไม่เสื่อมคลาย

คณะวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอง เจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน และภริยา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพร นำพี่น้องไทยทุกหมู่เหล่าร้องเพลงสดุดี มหาราชา พร้อมทั้งนำทีมไทยแลนด์ตั้งบูธโรงทานถวายเป็นพระราชกุศล และขออนุโมทนาขอบคุณผู้แทนสมาคมชมรม ต่างๆ ที่พร้อมเพรียงกันถวายพระพรชัยมงคล ตั้งบูธโรงทานให้พี่น้องไทยที่มาร่วมพิธีถวายพระพรได้อิ่มหนำสำราญกัน ทั่วหน้า

วันเดือนปีผ่านไปแม้จะเป็นวัฏจักรของธรรมชาติ แต่ก็มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตผู้คนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกเพียง 3 สัปดาห์ปีใหม่พุทธศักราช 2559 ก็จะมาเยือนแล้ว เพื่อเป็นการต้อนรับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีงามตามหลักพุทธธรรม วัดไทยแอล.เอ.กำหนดจัดงานพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อชีวิตที่ดีงามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 โดยคืนวันส่งท้ายปีเก่าเริ่มเวลา 19.30 น. หรือทุ่มครึ่งเป็นต้นไป โดยพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และสวดนพเคราะห์ประจำวันเกิด และประมาณเวลา 23.15 น. เป็นการสวดอิติปิโส 108 จบ ส่งท้ายปีเก่า แล้วพระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาเป็นการต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและปฏิทินประจำปี และ ทานอาหารว่าง (ข้าวต้ม และอื่นๆ) ก่อนกลับบ้าน

รุ่งเช้าวันที่ 1 มกราคม 2559 ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างกำลังใจและความ เข้มแข็งเพื่อดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขตลอดปี โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำพระสงฆ์วัดไทยฯ เดินลง จากอุโบสถศาลารับบิณฑบาตไปรอบๆ อุโบสถศาลา จากนั้นเป็นการถวายสังฆทาน รับพรปีใหม่และของที่ระลึกจากคณะ สงฆ์วัดไทยฯ แล้วถวายภัตตาหารเพลโดยพร้อมเพรียงกัน ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมพิธีโดยทั่วกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณณัฐพล ตรียะวงค์ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และทีมงานจากหนังสือพิมพ์ “สยามทาวน์ยูเอส” ที่ช่วยกันรณรงค์หาทุนเจ้าภาพแผ่นกั้น แดดบนเวทีหน้ากุฏิ 1 ซึ่งชำรุดเสียหายอันเนื่องจากลมเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา จำเป็นต้องจัดสร้างขึ้นใหม่สำหรับใช้ใน งานต่างๆ ของวัด โดยได้รับศรัทธาจากพี่น้องไทยในงานเป็นจำนวน 684 เหรียญ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ขอจงเจริญสิริสวัสดิ์และเจริญในธรรมตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส 108 สวดนพเคราะห์ เสริมบารมีชีวิต ส่งท้ายปีเก่า ทำบุญต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป และทำบุญปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี รับพรปีใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com


ประดิษฐ์-ดวงตา รุ่งธีระกุล ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานบุญวันขึ้นปีใหม่ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส ในวันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2559 ณ ศาลาบุญ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ งานเริ่มเวลา 10.00 am. สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc