ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 กันยายน 2566

งานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งปีนี้กำหนดงานพิธีวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 โดยมี คุณนิด วราภรณ์ เกษมศิลป์ เป็นประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์วัดไทยฯ จำพรรษาครบไตรมาศสามเดือน และ คุณดวงใจ กูรมะโรหิต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งประธานทั้ง 2 ท่าน “เดินสาย” บอกบุญไปยังเพื่อนๆ และท่านที่เคารพนับถือร่วมด้วยช่วยกัน เนื่องเพราะบุญกฐินเป็นงานบุญที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้น ตามพุทธานุญาต ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ ดังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่ 5 มหาวรรค ภาค 2 ว่าด้วยกฐินขันธกะ ชาวพุทธไทยจึงนิยมกันว่า การได้เป็นเจ้าภาพหรือได้ร่วมบุญทอดผ้ากฐินเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มหาศาล ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไทยฯ ตามวันและเวลาข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ส่วนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคปกติ (วันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน คณะครูได้ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและยกระดับให้เป็นไปตามเป้าหมายยิ่งขึ้น ผลจากแบบสอบถามปรากฎผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 34% และในระดับดี 47% นอกจากนั้นผู้ปกครองยังมีนำเสนอความคิดเห็นอีกหลากหลาย เพื่อคณะครูนำไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอน ให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็กๆ มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนมาเรียนทั้งหมด 107 คนแล้ว

เทศน์มหาชาติ หรือพระเวชสันดรชาดก ที่วัดไทยลอสแองเจลิส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา เวลาบ่าย 2 โมง กัณฑ์ที่ 7 คือ กัณฑ์มหาพน มี 80 พระคาถา แสดงโดย พระณัฐพงษ์ ปญฺญาวชิโร พระเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของวัด คุณก้อย เสาวลักษณ์ ปรัชญานิมิต คุณวิทยา สินธุบุญ กลุ่มตักบาตรวันเสาร์ พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพ โดยคุณก้อย เสาวลักษณ์ ปรัชญานิมิต และเพื่อนๆ ได้ทำเครื่องประดับสร้อยคอสร้อยข้อมือจำหน่ายที่วัดไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ได้ยอดขายเครื่องประดับทั้งหมด $12,000.- รวมกับการบริจาคทั่วไปในวันเทศน์ อีก $8,000.- รวมเป็นยอดปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายบำรุงวัดเป็นจำนวน $20,000.- ขออนุโมทนาสาธุ ขอให้บุญรักษาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดคลุ้มครองให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ที่จะถึงนี้ เวลาบ่าย 2 โมง เป็นการเทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร ประกอบ ด้วย 101 พระคาถา เป็นกัณฑ์ที่บอกเล่าถึงการที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อพระนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้ว ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมารซึ่งหลบไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดรจึงเสด็จติดตามหาสองกุมารแล้วมอบให้แก่ชูชก กัณฑ์นี้ พระครูสมุห์อำพร จารุโภ พระกรรมการบอร์ดและเหรัญญิกของวัด เป็นองค์แสดง คุณพงษ์เดช - คุณรุจา ตุลาภรณ์และครอบครัว พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานทำบุญวันสารทไทย-สลากภัต-ตานก๋วยสลาก-บุญข้าวสาก-ประเพณีชิงเปรต ในวันอาทิตย์ที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ เลือกซื้ออาหารคาวหวานมากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นดิน ซึ่งต้องการใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา