ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 เมษายน 2557

ยังคงอยู่ในบรรยากาศของช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์โดยในแต่ละสัปดาห์ก็ผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปตามวัดต่างๆในแอลเอและเขตใกล้เคียงพี่น้องไทยทั้งหลายได้ไปร่วมงานและร่วมบุญกันตามกำลังศรัทธาต่างก็เพลิดเพลินกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่คุ้นเคยและอิ่มบุญกันตามอัตภาพสำหรับวัดไทยแอลเอนั้นแม้งานเทศกาลประเพณีสงกรานต์จะผ่านไปแล้ว 2สัปดาห์ แต่ก็มีบรรยากาศให้ระลึกถึงกันอยู่ไม่น้อย ดังนั้น ทางวัดจึงขอเชิญคณะกรรมการจัดงานเทศกาล สงกรานต์วัดไทยทุกแผนก ร่วมประชุมประเมินผลการจัดงานพร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน ศกนี้ เวลา 16.30 น. หรือ 4 โมงเย็นครึ่งเป็นต้นไป

สำหรับยอดรับจากแผนกต่างๆ ที่ฝ่ายบัญชีของวัดแจ้งให้ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมียอดรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,955.00 เหรียญนั้น เป็นการแจ้งยอดรายรับครั้งแรก หลังจากนั้นก็มียอดรายรับเข้ามาที่ฝ่ายบัญชีของวัดเพิ่มขึ้นตาม ลำดับ ถึง ณ วันนี้ มีรวมยอดรายรับทั้งสิ้น 144,677.99 เหรียญ เป็นยอดที่เพิ่มจากที่แจ้งครั้งแรกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,722.99 เหรียญจึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

ยอดรายรับอีกแผนกหนึ่งที่ขอทำความเข้ากับพี่น้องไทยผู้ศรัทธาคือแผนกทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์โดยคุณวิจิตรากาญจนทัพพะกรรมการบอร์ดวัดไทยฯของเราเป็นแม่งานใหญ่จากที่แจ้งเมื่อวันที่ 10 เมษายนว่ามียอดรวมทั้งสิ้นเป็น เงิน 23,935.00 เหรียญนั้น เป็นการแจ้งยอดเฉพาะวันงาน คือวันที่ 8-9 เมษายน โดยนับรวมทั้งที่บริจาคบนโบสถ์และ ปะรำพิธีข้างล่างเท่านั้น หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้วฝ่ายบัญชีของวัดได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและหลังวันงาน ยอดรายรับที่ฝ่ายบัญชีรวบรวมได้เป็นเงินทั้งสิ้น 51,401.00 เหรียญ โดยแยกเป็นยอดรายรับในแต่ละครั้งดังนี้ คือ รับเมื่อ วันที่ 29 มกราคม จำนวน 53.00 เหรียญ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 155.00 เหรียญ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 88.00 เหรียญ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1,484.00 เหรียญ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 425.00 เหรียญ วันที่ 5 มีนาคม 2,025.00 เหรียญ วันที่ 12 มีนาคม 2,962.00 เหรียญ วันที่ 19 มีนาคม 1,003.00 เหรียญ วันที่ 26 มีนาคม 2,512.00 เหรียญ วันที่ 2 เมษายน 7,318.00 เหรียญ วันที่ 7 เมษายน 4,287.00 เหรียญ วันที่ 8 เมษายน 12,159.00 เหรียญ วันที่ 9 เมษายน 11,776.00 เหรียญ วันที่ 16 เมษายน 1,154.00 เหรียญ และคุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ ร่วมบริจาคอีก 4,000.00 เหรียญ จึงรวมเป็น ยอดรายรับของแผนกผ้าป่าบริวารสงกรานต์ทั้งสิ้น 51,401.00 เหรียญ จึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมเพรียงกัน

สำหรับงานพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย จะมีพิธีสวดในวันเสาร์ที่ 22เมษายน2560เป็นเสาร์สุดท้าย ซึ่งมีครอบครัวตั้งใจอยู่และเอี่ยมรานนท์ เป็นเจ้า ภาพ หลังจากนั้นทางวัดก็จะจัดให้มีพิธีสวดถวายเป็นพระราชกุศลทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ เป็นประธานจัดงาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org

และวัดสุทธาวาสเปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ที่สนใจเรียนภาษาไทย และพระพุทธศาสนา เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ ผู้ปกครองท่านใดสนใจนำบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดสุทธาวาส เริ่มสมัครและแจ้งความประสงค์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เริ่มเปิดการเรียนการสอนเดือน สิงหาคม 2560 นี้ โดยคณะครูจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย