ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 26 กันยายน 2558

งานกฐินพระราชทานวัดไทย จัดขันโตกดินเนอร์เสริมบรรยากาศลอยกระทง


คณะกรรมการจัดงานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานลอยกระทงวัดไทยแอล.เอ. มีมติให้เพิ่มงานขันโตกดินเนอร์ เสริมบรรยากาศงานลอยกระทง โดยให้จัดในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30-20.30 น. หลังการประกวดนาง นพมาศและพิธีลอยกระทงเสร็จแล้ว สมชาย ไทยทัน เป็นประธาน

แหล่งข่าวจากวัดไทยแอล.เอ.แจ้งว่า เมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นล่าง เวลา 16.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ งานลอยกระทงประจำปี เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละแผนก นางสุภาวดี นุชละออ ประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นางรสสุคนธ์ วรศรี ประธานลอยกระทงและประกวดนางนพมาศ นางรจิต ปิ่นวัฒนะ ผู้แทนกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มนอร์ธฮอลลีวูด นายสมชาย ไทยทัน ประธานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐ อเมริกา และคณะกรรมการแต่ละแผนกเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

พระครูศรีธรรมานุสิฐ เลขานุการวัดไทยฯ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่าได้ติดตามการเตรียมงานของแต่ละ แผนกมาตลอด โดยภาพรวมแล้วทุกแผนกดำเนินไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะประธานจัดงาน นางสุภาวดีได้ยืนยันว่าไม่ ไม่อะไรน่าห่วง ออก “เดินสาย” บอกบุญญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ทุกวัน และต้นเดือนตุลาคมจะเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อไปรับผ้าพระกฐินพระราชทานที่กรมการศาสนา

นางรสสุคนธ์ วรศรี ประธานประกวดนางนพมาศ ได้แจ้งว่ากำลังดำเนินการขอรางวัลและเงินทุนการศึกษาให้กับ สาวงามผู้เข้าประกวด โดยสาวงามที่ชนะเลิศได้เป็นนางนพมาศจะได้รับเงินทุนการศึกษา $1,00 และรางวัลอื่นๆ อีกมาก มาย ส่วนรองนางนพมาศก็จะได้รางวัลลดหลั่นกันไป และตนได้ทำเรื่องขอพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระเจ้า หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติตยาภา ถือเป็นเกียรติประวัติสำหรับสาวงามที่ได้เป็นนางนพมาศด้วย

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงกิจกรรมในวันลอยกระทง คือ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน หลังจากเสร็จการประกวดและลอย กระทงแล้ว น่าจะมีกิจกรรมที่เสริมสร้างบรรยากาศงานลอยกระทง เพราะการลอยกระทงเป็นตำนานทางประวัติศาสตร์ตั้ง แต่สมัยสุโขทัย ที่นางนพมาศสนมเอกของพระร่วงเจ้า หรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทำกระทงเป็นรูปดอกบัวถวายให้ทรง ลอยในวันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง และกลายเป็นประเพณีสืบมา

สุดท้ายหลังการอภิปรายในหลายประเด็น ที่ประชุมเห็นชอบให้จัด “ขันโตกดินเนอร์” โดยมีขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่สาวงาม จำลองขบวนในสมัยสุโขทัยขึ้นบนเวทีและมีการแสดงเนื่องในสมัยสุโขทัย โดยกิจกรรมส่วนนี้ที่ประชุมได้ มอบให้ นายสมชาย ไทยทัน เป็นประธาน ซึ่งนายสมชายยินดีรับพร้อมทั้งชี้แจงแผนการเบื้องต้นว่า จะจัด ขันโตกประมาณ 40 ที่ บริการอาหาร 4 ภาค และการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค ร้องเพลงการกุศล สลับด้วยโฆษกดาวตลก นักร้องรับเชิญและ การแสดงประกอบตลอดรายการ ซึ่งกิจกรรมส่วนนี้จะเริ่มเวลา 18.00-20.30 น. พร้อมทั้งจะมีการจำหน่ายบัตรขันโตก ดินเนอร์ ราคา 15 เหรียญต่อคน

“ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรยากาศของงานลอยกระทงมีสีสันอลังการ ได้ทำ บุญร่วมกัน และได้สืบสานประเพณีไทยอันดีงามร่วมกันด้วย....” นายสมชายกล่าวในที่ประชุม และขอให้ผู้มีความประสงค์ จะร่วมงานขันโตกดินเนอร์ติดต่อจองบัตรได้ที่ โทร. 818-902-9012 และ 818-855-4789


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญงานออกพรรษา-ตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญเพื่อนสหพุทธธรรม ของคุณบุษบา ลีวิวัฒนกุล มาร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน และทำบุญครบ 2 ปี การจากไปของคุณบุษบา ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ ขออนุโมทนาบุญ


วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558 แอนนา-ลินดา Chinn ขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพื้นชั้นบน-ชั้นล่าง รัตนอุโบสถศาลา วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495