ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 29 ตุลาคม 2559

สุดสัปดาห์นี้ (วันที่ 29-30 ตุลาคม) วัดไทยลอสแองเจลิส ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกท่าน ร่วมบุญทอดผ้าพระกฐิน พระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยงดกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์ทั้งหมด เหลือเพียงการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเท่านั้น ดังนั้น ทั้งวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม แต่เดิมกำหนดให้เป็นงานลอยกระทง มีประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมบันเทิงอันเนื่องด้วยวัฒนธรรมไทย ก็เป็นอันงด ให้มีแต่การลอยกระทงตามประเพณีเท่านั้น ดังนั้น แม้จะมีงานทั้ง 2 วัน ก็จะเป็นการทำบุญร่วมบำเพ็ญ กุศลถวายเป็นพระราชกุศลเท่านั้น

ส่วนพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งกำหนดวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. นั้น ก็งดกิจกรรมบันเทิง ด้วยเช่นกัน มีเพียงแค่อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุณประกอบ-หัสดี วสันตชาติ ประธานจัดงาน นำขึ้นถวาย แด่พระสงฆ์วัดไทยฯ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส 3 เดือน แล้วหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ นำพระสงฆ์ ประกอบพิธีกรานผ้าพระกฐินตามพุทธานุญาต ก็เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นก็จะเป็นการถวายเครื่องอัฏฐบริขารและบริวาร ผ้าพระกฐิน มอบของที่ระลึกผู้มีอุปการคุณ แล้วพระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถาก็เป็นอันเสร็จพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ก็ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไปร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชน ยังคงเปิดบริการพี่น้องไทยตามปกติเหมือนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา เพียงแต่เพิ่ม บูธสินค้าพื้นเมืองประมาณ 8 บูธ เพื่อให้พี่น้องไทยได้เลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าไทยตามที่เห็นสมควร ขอได้โปรดทราบ ตามนี้ และขอเชิญไปเลือกสรรค์อาหารไทยหลากหลาย แล้วนั่งรับประทานสนทนาปราศรัยกันตามสะดวก

พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งวัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม องค์กรบริหารสูงสุดของ คณะสงฆ์ไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา และจะสิ้นสุดในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 หลังจาก นั้น คณะสงฆ์วัดไทยฯ มีมติให้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลทุกๆ วันอาทิตย์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องไทยผู้ศรัทธาแจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกวัน กรุณาขอข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ 818-780-4200 หรือที่ 818-445-6366

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 วัดไทยแอล.เอ.มีกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ทำบุญ 50 วัน) ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยในพิธี ดังกล่าวจะมีพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ จำนวน 89 รูป เข้าร่วมพิธีสดับปกรณ์ถวายเป็นพระราชกุศล ดังที่ได้บอกกล่าว ให้พี่น้องไทยผู้ศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยอันควรแก่สมณบริโภคมาตามลำดับนั้น ขอประกาศอนุโมทนาบุญแก่ พี่น้องไทยที่แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพดังนี้ สมาคมไทยปักษ์ใต้ ร่วมถวายพระ 9 รูป เป็นเงิน $1800 ครอบครัว “สมบูรณ์ทรัพย์” $200 ครอบครัว “ตันเต็มทรัพย์” $200 ครอบครัว “De Bruijn” $200 ครอบครัว “แสงจันทร์ และ เพื่อน” $1,800 คุณเปรมฤดี อารีย์พันธ์ $200 คุณรัชนี เหมาคม $200 คุณกรรณิการ์ ปรุณะสาระ และครอบครัว $200 คุณสำเภา-จารุณี พงษ์เวช $200 คุณภคฤดี - คุณนฤมล ธรรมสโรช เหรัญญิกวัดไทย $1,800 ถวายพระ 9 รูป คุณชัยนาท มีวิเศษ $200 ครอบครัว เกศยา-ชาญ ธนาวรรณ $200 คุณนิตยา มีวิเศษ $200 คุณเสาวภา ออลไบรท์ $200 คุณวาสนา ลาดู $200 คุณกนกพรรณ ปานสำลี $200 คุณสุนิตรา ศิวะบวร $200 คุณกัลยา คุณแคทลียา มีศรี $200 คุณสุทธิชัย คุณประภา สมุทรสาคร $200 คุณจริยา บุณยนิตย์ $200 และ คุณอาภรณ์ พัวทัศนานนท์ $200 ขอให้เจริญสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญฯ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกศ เพื่อน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัย (สวดพระอภิธรรม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 1.00 pm. ติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ) และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน-ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าพระกฐิน ถวายผ้าป่าฯ ร่วมลอยกระทง ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com


วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และลอยกระทง หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org