ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 23 เมษายน 2559

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เรื่อง สภาวะโลกร้อนกับพระพุทธศาสนา การพัทธสีมา-สมโภชรัตนอุโบสถศาลา ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ ๑๑- ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกเมธีชนทั้งหลาย นำโดยกงสุลวิยะดา ใหม่ซ้อน เป็นประธานในงาน คณะกรรมการโครงการฝันเป็นจริง ประธานจัดงาน กลุ่มสืบสานวัฒนธรรมชาวเหนือ ประธานประกวดเทพีกางจ้อง ที่ได้มาทำบุญวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ขันโตกดินเนอร์การกุศล มีการทำบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย ฟังธรรม สรงน้ำพระพุทธรูป พระประจำวัน สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส การประกวดเทพีกางจ้อง การแสดงดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ฯ คณะนักแสดงหลายคณะ และการรับประทานอาหารแบบชาวเหนือ ในการนี้ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพอาหารทุกๆ ท่าน ที่ให้การอุปถัมภ์อาหารต่างๆในงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 ที่ผ่าน


และขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลของโลก) พิธีมอบตราตั้ง-พัดยศ พระครูฐานานุกรม พระครูสังฆรักษ์อุดมศิลป์ พฺรหฺมสาโร และ พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี มุทิตาสักการะ และเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com