ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 ตุลาคม 2555

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ และทอดผ้าป่าสบทบทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา เนื่องในงานบำเพ็ญวันออกพรรษา-ตักบาตรเทโว ณ วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ และขออนุโมทนาขอบคุณเชนวริทธิ์-ปิยะพัชร์(ซุปเปอร์แพ็ท) ศิลปีไวทย์ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าทุนสร้างรัตนอุโบสถศาลา

สำหรับงานสร้างรัตนอุโบสถศาลาวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ณ ปัจจุบันนี้ อยู่ในเฟสที่ 2 งานก่อสร้างได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็น ตามสัญญาว่าจ้างสิ้นสุดสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 ทำถึงมุงหลังคาเสร็จ และจะเซ็นสัญญาทำพื้นอาคาร ติดประตู หน้าต่างทุกเรียบร้อย สำหรับทุนการสร้างนั้นยังขาดอยู่มาก จึงขออนุโมทนาบอกบุญมา ณ ที่นี้ ขอเชิญท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างรัตนอุโบสถ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ได้ทุกวัน


ประชุมคณะสงฆ์กรรมการอำนวยการและกรรมการบริหารวัดไทยแอล.เอ.เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศ เป็นประธาน คณะสงฆ์และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า โดยเบื้องแรก เป็นการพิจารณาคณะกรรมการแต่ละแผนก เพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเนื้องาน จากนั้นเป็นการพิจารณาความ คืบหน้าของการเตรียมความพร้อม โดยแผนกที่ได้รับความสนใจและถือเป็นไฮไลท์ของงาน คือ การประกวดนางนพมาศ สตรีในประวัติศาสตร์ของไทยสมัยกรุงสุโขไทย สำอางค์ สุวรรณมาลา เป็นประธานกองประกวด

ประธานกองประกวดได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ปีนี้การประกวดนางนพมาศจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อย คือ จะมี เฉพาะตำแหน่งนางนพมาศเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะเป็นนางนพมาศจะได้เงินทุนการศึกษา 500 เหรียญ ตัวเครื่องบิน 1 ที่นั่ง และ รางวัลอื่นๆ ตามความเหมาะสม ส่วนตำแหน่งรองจะปรับเปลี่ยนเป็น ตำแหน่งขวัญใจนพมาศ ได้เงินทุน 500 เหรียญ และ ของขวัญจากพิ้งค์ไดม่อน ตำแหน่งงามอย่างไทย ขวัญใจสื่อมวลชน แต่งกายไทยยอดเยี่ยม ตำแหน่งนางงามมิตรภาพ และนางงามผิวเนียน เรียกว่า ทุกคนได้คะแนนตามลำดับมีตำแหน่งรองรับทั้งหมด โดยจะได้รับเงินทุนการศึกษาคนละ 300 เหรียญ เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งมงกุฎ สายสะพาย และถ้วยรางวัล นอกจากนั้นสาวงามผู้ได้รับตำแหน่งผู้สืบสานวัฒนธรรมก็ จะได้รับรางวัลเงินสดคนละ 100 เหรียญด้วย

นับเป็นข่าวดีสำหรับสาวงามที่สนใจเส้นทางชีวิตบนเวทีประกวดนางนพมาศ รางวัลมากมายเช่นนี้ก็ไม่ความปล่อยโอกาสให้ หลุดลอยไป กรุณาติดต่อสมัครเข้าประกวดได้ที่ประธานกองประกวด สำอางค์ สุวรรณมาลา โทร. 310-617-2077 คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ 818-427-1103 ร้านหน่อยแฮร์ดีไซน์ 323-662-7401 กิริยา "ป้าจอย" หิรัญพลกุล 323-363-8898 ศรีเรียมแฮร์ดีไซน์ 714-778-4222 และที่ จีน่า ปรีชา เปรมะรัศมี 818-448-0314 ทุกวันเวลา

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00 น. หรือบ่ายโมงเป็นต้นไป วัดไทยฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเชิญผู้แทน หน่วยราชการ สมาคมชมรม และหน่วยงานเอกชน และพี่น้องไทยทุกท่าน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิย มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงยกเลิกทาสให้เป็นไท และทรงนำพารัฐนาวาสยามสู่ความ เจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ รอดพ้นจาก การอาณานิคมของจักรวรรดินิยม เป็นประเทศเดียวในเอเชียอาคเนย์ขอเชิญเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา พระครูสุมณฑ์ธรรมวงศ์ พระครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส คุณเจษฎา กตเวทิน คุณบัญญัติ นพคุณ แห่งแน็ททีวี ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช โดยกำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2555 เป็นความร่วม มือระหว่างวัดไทยฯ สถานกงสุลใหญ่ สมาคมชมรมต่างๆ และหน่วยงานเอกชน เป็นการจัดในนามของชุมชนไทย สถานที่จัด คือ วัดไทยแอลเอ เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป แน็ททีวีถ่ายทอดทั่วโลกรวมทั้งถ่ายทอดสดไปที่ประเทศไทยด้วย โดยราย ละเอียดและกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน จะมีการประชุมปรึกษากันต่อไป ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน