ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 สิงหาคม 2563

วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส ขออนุโมทนาบุญ คุณชรินทร์ ธาระ คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ และคุณรจิต ปิ่นวัฒนะ พร้อมด้วยญาติพี่น้อง อุบาสกอุบาสิกาชาววัดไทยฯ ที่ศรัทธาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 5 คือ กัณฑ์ชูชก เมื่อบ่ายวันอาทิตย์นี้ โดยท่านพระครูสมุห์อำพร จารุโภ พระเหรัญญิกวัด

ไทยฯ เป็นองค์แสดง รวบรวมปัจจัยบุญกัณฑ์เทศน์ได้เป็นจำนวน $4,329.00 สาธุ ขอบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดกาล

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 6 คือ กัณฑ์จุลพล ประกอบด้วยคาถา 35 คาถา กล่าวถึงพรานเจตบุตรพรรณนาถึงหนทางไปสู่เขาวงกตและความสวยงามของป่าสองฟากทางให้ชูชกฟังอย่างละเอียดพร้อมกันนั้นพรานป่าก็เลี้ยงข้าวปลาอาหารและจัดเสบียงให้ชูชกไปกินกลางทางด้วย พระมหาประเวช ปัญญาวชิโร เป็นองค์แสดง คณะเจ้าภาพประกอบด้วย คุณกนิษฐา เพอร์ไรด้า นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และกรรมการ มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา โดยคุณสมชาย ไทยทัน ชมรมส่งเสริมความสุข โดย คุณปิยะพัชรี-คุณเชนวริท ศิลปี และ Elite Care Medical Group พร้อมด้วย อุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ เริ่มเทศน์เวลา 14.00 น. ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาโดยพร้อมเพรียงกัน

อันเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังไม่มีทีท่าว่าจะผ่อนคลาย ส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจไปทั่วโลก โดยเฉพาะในส่วนกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรด้านศาสนาดำเนินการอยู่มีอันต้องหยุดไปโดยปริยาย กล่าวสำหรับวัดไทยแอลเอของเรา ต้องหยุดการให้บริการตลาดอาหารไทยรสชาติคุ้นชินสำหรับพี่น้องคนไทยไปอย่างไม่มีกำหนด แรกๆ ก็คงจะทำใจยอมรับกันได้แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว 4-5 เดือน ญาติโยมก็ถวิลหาความคุ้นชินด้งกล่าว และสอบถามเชิงแนะนำเข้ามาที่วัดไทยฯ ว่าควรเปิดบริการตลาดอาหารได้แล้ว คณะสงฆ์วัดไทยก็เลยทดลองเบื้องต้นด้วยการรื้อถอนบูธเก่าๆ เพื่อปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกฎเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในสถานการณ์โควิดตามที่ฝ่ายบ้านเมืองเสนอ และเพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องไทยที่คุ้นเคยกับการมาวัดแล้วต้องได้ทานอาหารไทยรสเลิศแบบไทยฯ ด้วย ขอได้โปรดติดตาม และขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ขอประกาศอนุโมทนาบุญเจ้าภาพผ้าป่าการกุศลออนไลน์ “หลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิวัดไทย คุ้มภัยโควิด” บูชาพระพุทธองค์เนื่องในวันอาสาฬห บูชา 5 กรกฎาคม และเป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟของวัด และอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้แจ้งความจำนงขอร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา คณะสงฆ์วัดไทยฯ ขอประกาศอนุโมทนาบุญตามลำดับจากสัปดาห์ที่แล้วดังต่อไปนี้ พระครูใบฎีกาสันติภาพ สันติกโร $100.00 คุณวัชรี สุเมธาศร $200.00 รวมยอดต้นผ้าป่าของคณะอุบลวรรณา $300.00 คุณนวลมณี – สัญชัย – พรพรรณ - จันทิมา สีบุญเรือง $100.00 คุณพิมพา นนทวานิช $100.00 คุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตนติเวช $100.00 คุณสุรภี เจตนาการณ์กุล $100.00 คุณทัศนี นิชิมิ $100.00 คุณประไพ อมรศรีสกุล $100.00 คุณ Tiffany Pattynama $100.00 คุณ Walder Hansel $100.00

คุณเปรมฤดี วิทมอร์ $100.00 คุณรสสุคนธ์ แสนสระดี $100.00 คุณวันดี นาขุนทด $100.00 คุณพัชรา พวงราช $100.00 คุณเมธิรา ดีประทีป $100.00 คุณทวีป คุณประภัสสา วัฒนสินธุ์ $100.00 คุณระพีพรรณ - บัญญัติ - บูรภัตร์ และญัตติพงศ์ สมวงศ์ $200.00 คุณสุจิตรา สนามทอง $100.00 คุณ Peter – Todd – Patt นนทวานิช $100.00 คุณชมภูนุช โอศิริ และลูกหลาน $100.00 คุณสมจิต ทรัพย์สำเริง $100.00 คุณรัชนี เหมาคม $50.00 คุณเยาวเรศ คุณนภัสกมล บูรณจันทร์ $100.00 คุณกาญจนี คุณแคเรน Robles $200.00 คุณมณฑิรา คุณพิมพา และเพื่อน $100.00

ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระจงคุ้มครองให้ประสบสุข เจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล เจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์ด้วยจตุรพิธพรชัยและเจริญในธรรมตลอดกาล